Lek, član skupine Sandoz, prejel certifikat za uspešno poročanje o trajnostnem razvoju

  • Družba Deloitte v Sloveniji je konec lanskega leta prvič izvedla natečaj za nagrado Green Frog in danes tudi prvič podelila nagrado Green Frog za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju.
  • Lek, član skupine Sandoz, že pet let pripravlja Poročilo o trajnostnem razvoju, v katerem poročajo o kazalnikih družbene odgovornosti v najširšem pomenu.
  • Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2014, ki je izšlo v minulem letu, je pokazalo, da so v Leku, članu skupine Sandoz, izboljšali vse bistvene kazalnike,ekonomske, socialne in okoljske.
4. 2. 2016

Farmacevtska družba Lek, članica skupine Sandoz, je prejela certifikat za uspešno poročanje o trajnostnem razvoju, ki ga prvič v Sloveniji podeljuje družba Deloitte. Konec lanskega leta so v Sloveniji namreč prvič izvedli natečaj za nagrado Green Frog, ki že od leta 2001 poteka na ravni Srednje Evrope, ter danes tudi prvič podelili nagrade Green Frog za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju.

Lek, član skupine Sandoz, že pet let pripravlja Poročilo o trajnostnem razvoju, v katerem poročajo o kazalnikih družbene odgovornosti v najširšem pomenu; od okoljske politike in meritev vplivov na okolje, do kadrovske politike, zaposlovanja, zdravja in varnosti pri delu, skrbi za kakovost izdelkov, odnosov s poslovnimi partnerji in prakse vključevanja lokalnih dobaviteljev. Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2014, ki je izšlo v minulem letu, je pokazalo, da so v Leku, članu skupine Sandoz, izboljšali vse bistvene kazalnike,ekonomske, socialne in okoljske..

Podelitev nagrad Green Frog je potekala na dogodku z naslovom »Ste družbeno odgovorni?«, kjer so predstavili tudi rezultate Deloittove raziskave o korporativni družbeni odgovornosti. Raziskavo je družba Deloitte lani prvič izvedla tudi v Sloveniji in skupno je sodelovalo 179 vodij področja družbene odgovornosti v podjetjih v 10 državah Srednje Evrope (Bolgarija, Češka, Madžarska, Litva, Latvija, Romunija, Srbija, Kosovo, Slovaška, Slovenija). Najpomembnejše prednosti, ki jih po mnenju anketirancev za družbe predstavlja delovanje na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, so večje vključevanje zaposlenih (65%), izboljšanje podobe podjetja (55 %) ter boljše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (53 %).

Strokovna komisija v sestavi mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje pri Ministrstvu RS za okolje in prostor, Lucija Glavič z Ekvilib Inštituta, mag. Urban Krajcar, direktor Direktorata za znanost pri Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport, Mojca Podržaj iz Združenja Manager ter Inga Turk, direktorica Urada RS za varstvo okolja, je na natečaj prijavljena letna poročila družb ocenila v skladu z Deloittovo metodologijo ter smernicami na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Nagrado Green Frog 2015 za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju v poslovnem letu 2013/2014 je prejela družba Petrol d.d., Lek, član skupine Sandoz, pa si deli drugo mesto s Telekomom d.d.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.
Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil, kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal, do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.
Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.
Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 119.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com