Leku, članu skupine Sandoz, že trinajstič priznanje TOP 10

  • V letu 2014 so v Leku, članu skupine Sandoz, izvedli več kot 187 tisoč ur izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih v različnih obsegih udeležili vsi zaposleni.
  • Sandozova akademija vodenja, ki so jo v Leku, članu skupine Sandoz, začeli izvajati lani, se je izkazala za zelo uspešno obliko izobraževanja. Gre za program, ki je namenjen vodjem.
  • Lek ima pri izobraževanju in usposabljanju zaposlenih kot član mednarodne farmacevtske družbe veliko prednosti, med drugim dostop do širokega nabora znanj in različnih oblik izobraževanj ter možnost sodelovanja pri mednarodnih projektih.
23. 10. 2015

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je že trinajstič prejela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2014. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management Sofos desetim podjetjem v Sloveniji, ki so v preteklem letu največ in najbolj sistematično vlagala v izobraževanje zaposlenih.

V letu 2014 so v Leku, članu skupine Sandoz, izvedli več kot 187 tisoč ur izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih v različnih obsegih udeležili vsi zaposleni. Največ izobraževanj je bilo izvedenih iz naslednjih področij: zakonska in obvezna izobraževanja, poslovne veščine in tuji jeziki. V povprečju se je zaposleni izobraževal 5,16 dni, vključujoč obvezna izobraževanja na delovnem mestu pa 7,81 dni v letu.

»Prihodnost našega poslovanja temelji na naših zaposlenih in nenehnem razvijanju njihovih talentov. Stalno iščemo načine, da bomo uspešni tudi jutri. Usmeritve izobraževanja izhajajo iz poslovne strategije, ki se odražajo v ciljih vsakega zaposlenega. Na osnovi ciljev zaposleni skupaj z vodji načrtujemo svoj razvoj in s tem lastno karierno pot. Usposobljeni zaposleni lahko prevzemamo zahtevnejše naloge ter okrepljeni z novimi znanji uresničujemo našo vizijo in poslanstvo,« je načrtovanje izobraževanja v podjetju pojasnila mag. Jasna Kos, vodja izobraževanja v Leku, članu skupine Sandoz.

Farmacevtska industrija je panoga, ki temelji na znanju. Vlaganje v izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih je nujno za uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev. Pri tem so v Leku, članu skupine Sandoz, pomembna različna znanja, predvsem znanja s področja novih tehnologij in proizvodov ter sistematičen razvoj vodij skozi lokalna in globalna izobraževanja ter druge oblike razvoja poslovnih veščin. Obseg sredstev, namenjenih izobraževanju in razvoju zaposlenih, ostaja nespremenjen kljub zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram.

Sandozova akademija vodenja – posebno izobraževanje za vodje

Lek ima pri izobraževanju in usposabljanju zaposlenih kot član mednarodne farmacevtske družbe veliko prednosti, med drugim dostop do širokega nabora znanj in različnih oblik izobraževanj ter možnost sodelovanja pri mednarodnih projektih, ki zaposlenim ponujajo edinstveno priložnost učenja in pridobivanja izkušenj.

»Ena izmed novosti, ki smo jo uvedli v minulem letu in se je izkazala za zelo uspešno obliko izobraževanja, je Sandozova akademija vodenja. Gre za program, ki je namenjen vodjem in vsebuje posebej prilagojene vsebine o tem, kako biti dober vodja v Sandozu. Izobraževanje je sestavljeno iz veliko individualnih in skupinskih vaj, zaključi pa se z razvojnim načrtom za vsakega posameznika, ki se nato vključi v aplikacijo vezano na osebni razvoj,« je še razložila mag. Jasna Kos.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.
Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil, kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal, do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.
Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.
Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2014 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58 milijard ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis je imela 31. decembra 2014 v svojih družbah zaposlenih približno 133.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com