Dan odprtih vrat v Leku, članu skupine Sandoz, v Lendavi

  • Lokacija Leka, člana skupine Sandoz, v Lendavi že več kot 30 let nenehno raste in se razvija. Skupno je zaposlenih že nekaj več kot 330 oseb. Od tega več kot 90 odstotkov zaposlenih prihaja iz lokalnega okolja.
  • Sandoz se zaveda pomena obrata v Lendavi, zato je v zadnjih desetih letih v razvoj in posodabljanje proizvodnih zmogljivosti na celotni lokaciji vložil več kot 110 milijonov evrov.
  • Lek, član skupine Sandoz, je lani v naložbe v varovanje okolja vložil 2,9 milijona evrov, okoljske investicije je izvajal na vseh lokacijah, tudi v Lendavi.
7. 10. 2015

Danes so na lendavski lokaciji farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, odprli vrata okoliškim prebivalcem. Predstavili so jim obe ključni področji dela, ki potekata na lokaciji, in sicer Proizvodnjo antiinfektivov in Pakirni center Lendava. Lokacija se je z razvojem dejavnosti v zadnjih letih izjemno okrepila in postala pomemben del Sandoza, ene vodilnih svetovnih generičnih farmacevtskih družb. Družba v Lendavi širi tudi okoljska vlaganja, s katerimi še dodatno zmanjšuje vplive svojega delovanja na okolje.

Lokacija farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, v Lendavi že več kot 30 let nenehno raste in se razvija. Pod njenim okriljem delujejo tri enote: Proizvodnja antiinfektivov, Pakirni center Lendava in Čistilna naprava Lendava. Skupno je zaposlenih že nekaj več kot 330 oseb. Od tega več kot 90 odstotkov zaposlenih prihaja iz lokalnega okolja. Tako Lek ohranja vlogo pomembnega delodajalca v regiji, kjer je brezposelnost sicer pereč problem.

Sandoz se zaveda pomena obrata v Lendavi, zato je v zadnjih desetih letih v razvoj in posodabljanje proizvodnih zmogljivosti na celotni lokaciji vložil več kot 110 milijonov evrov. Ena pomembnejših naložb, vredna več kot 24 milijonov evrov, je pred kratkim odprt novi Pakirni center Lendava.

Krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo in okoljske naložbe

Poslovanje Leka, člana skupine Sandoz, temelji na dolgoročni strategiji, ki vključuje družbeno odgovorno ravnanje na vseh področjih delovanja, k čemur sodi tudi dejavno vključevanje v lokalno skupnost. Lek, član skupine Sandoz, tako v Lendavi in celotni regiji podpira različne projekte in organizacije. Že vrsto let tesno sodelujejo z učenci in učitelji Dvojezične osnovne šole II Lendava ter izvajajo številne dejavnosti, večinoma povezane z mladostniki in otroki z motnjami v duševnem razvoju. Med drugim so za učence DOŠ II Lendava večkrat pripravili naravoslovni dan, sodelovali pri organizaciji državne glasbene revije ter pomagali pri organizaciji 15. iger Specialne olimpijade za mariborsko-pomursko regijo. Kot podpornik projekta Hiške eksperimentov je Lek, član skupine Sandoz, omogočil, da je Hiška kot prvo šolo obiskala prav DOŠ II Lendava.

V septembru je Lek, član skupine Sandoz, skupaj z Rdečimi noski odprl redne obiske klovnov zdravnikov na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota. Poleg tega v regiji podpirajo še druga društva in ustanove, med drugim Društvo za pomoč v stiski Zarja, Ozaro Slovenija – nacionalno združenje za kakovost življenja, Varno hišo Pomurja, Svet mladih Lendava, Dvojezično osnovno šolo Lendava, Dvojezično srednjo šolo, Dom starejših Lendava in Vzgojni dom Veržej.

Pri ravnanju z okoljem je temeljni pristop Sandoza preprečevanje vseh vrst onesnaževanj. Na najmanjšo možno mero zmanjšujejo okoljska, zdravstvena in varnostna tveganja, ki bi lahko vplivala na okolje, zaposlene in lokalno prebivalstvo. Pri ravnanju z odpadki postopno zmanjšujejo količine odpadnih surovin oz. jih reciklirajo in ponovno izrabijo v največji možni meri. Z biofiltracijo zraka zmanjšujejo neprijetne vonjave.

»Izboljšali smo več okoljskih vidikov proizvodnje antiinfektivov. Z dodatnimi vlaganji in posodobitvami smo uspešno zmanjšali specifično porabo podtalnice za hlajenje proizvodnih procesov. Preusmerili smo iztok izrabljene hladilne vode iz manjšega recipienta v reko Muro in začeli dodatno izrabljati odvečno toploto dimnih plinov s sežigalnice« je povedala Gizela Štampar, direktorica proizvodnje antiinfektivov v Lendavi.

Za naložbe v varovanje okolja je Lek, član skupine Sandoz, v minulem letu skupno namenil 2,9 milijona evrov.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.
Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil, kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal, do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.
Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.
Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2014 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58 milijard ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis je imela 31. decembra 2014 v svojih družbah zaposlenih približno 133.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com