Raziskovalci Leka, člana skupine Sandoz, prejeli dve zlati priznanji Gospodarske zbornice Slovenije za inovativnost

  • Umetni želodec in umetno črevo – pomembna pridobitev v procesu razvoja in analize zdravil.
  • Lekova raziskovalca prva na svetu odkrila in razvila katalitsko sintezno metodo za pripravo ključnega intermediata učinkovine za zdravljenje Parkinsonove bolezni.
  • Lek, član skupine Sandoz, utrjuje svoje mesto med najbolj inovativnimi družbami v Sloveniji in širše.
16. 9. 2015

Raziskovalci iz Leka, člana skupine Sandoz, so prejeli zlati priznanji Gospodarske zbornice Slovenije za najboljši inovaciji na nacionalni ravni. Priznanja za najboljše inovatorje jim je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na Dnevu inovativnosti 2015 na Brdu pri Kranju, in sicer za razvoj umetnega želodca in črevesa za analizo razvoja kompleksnih trdnih farmacevtskih oblik ter odkritje in razvoj katalitske sintezne metode za pripravo ključnega intermediata učinkovine za zdravljenje Parkinsonove bolezni.

Umetni želodec in umetno črevo

Dr. Igor Legen, Sandra Berglez, Alenka Bevc in dr. Uroš Klančar iz Leka, člana skupine Sandoz, ter prof. dr. Janez Diaci in dr. Lovro Kuščer s Fakultete za strojništvo v Ljubljani so razvili dva tehnično zahtevna in povsem nova simulatorja prebavnega trakta. Umetni želodec in umetno črevo omogočata simulacije realnih dimenzij in peristaltičnih gibanj želodca in tankega črevesa pri človeku ter se tako približata realnemu stanju v prebavilih ljudi. Simulatorja sta pomembna pridobitev v procesu razvoja in analize zdravil. Podobnih naprav, ki bi primerljivo simulirale prebavila, niso zaznali, zato je skupina znanstvenikov za svojo inovacijo vložila tudi patentno prijavo.

»Prebavila so v populaciji različnih ljudi zelo variabilna, raztapljanje in absorpcija zdravilnih učinkovin iz farmacevtskih oblik pa morata kljub temu pri vseh potekati podobno, če želimo, da je zdravilo učinkovito. S tega vidika je čim bolj natančno posnemanje bioloških sistemov z in vitrozunanjimi napravami izrednega pomena. Z dobrim oponašanjem bioloških sistemov lahko bolje ponazorimo dejansko obnašanje zdravila v prebavilih po zaužitju, kar nam olajša in poceni razvoj,« je razložil dr. Uroš Klančar, vodilni raziskovalec Oddelka za in vivo in vitro korelacije v Sandozovem Razvojnem centru Slovenija.

Novi sistem katalize in sinteze učinkovine za zdravljenje Parkinsonove bolezni

Lekova raziskovalca dr. Zdenko Časar in mag. Tomaž Mesar sta kot prva na svetu odkrila in razvila enostaven, učinkovit, ekonomičen in okolju prijaznejši proces, temelječ na uporabi organskega katalizatorja, ki vstopa v ključno sintezno stopnjo pri sintezi kabergolina, učinkovine za zdravljenje Parkinsonove bolezni, hiperprolaktinemije in prolaktinoma.

Z inovacijo znanstveniki Leka, člana skupine Sandoz, odpirajo nov pogled na celotno področje kemije N-demetiliranja. To potrjuje tudi objava v ugledni mednarodni znanstveni reviji Organic Process Research & Development. Predstavitev inovacije je že takoj po objavi dosegla visoko odmevnost, uvrščena je bila med najbolj brane članke v februarju 2015, posebej pa jo je izpostavilo tudi Ameriško kemijsko združenje v svoji spletni publikaciji, ki povzema najbolj inovativne ideje iz širšega nabora kemijske literature.

»Ključna in visoka vrednost izuma je v tem, da smo kot prvi na svetu odkrili proces, ki omogoča uporabo na industrijski ravni in hkrati zmanjšuje reakcijski čas, povečuje izplen produkta in bistveno zmanjša porabo reagentov in topil. To prispeva k ekološko in varnostno bolj sprejemljivi sintezi v primerjavi z do zdaj znanimi v literaturi,« je razložil dr. Zdenko Časar, vodja analitike prototipov v Sandozovem Razvojnem centru Slovenija.

Informacije o prejemnikih nagrad GZS za inovativnost: www.gzs.si.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.
Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil, kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal, do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.
Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.
Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2014 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58 milijard ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis je imela 31. decembra 2014 v svojih družbah zaposlenih približno 133.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com