Sandoz lansiral Zarzio, prvo podobno biološko zdravilo v Združenih državah

  • Lansiranje sledi odobritvi zdravila s strani FDA 6. marca 2015
  • Sandoz One SourceTM nudi podporne storitve za bolnike
  • Gre za pomembno onkološko zdravilo za zdravljenje nevtropenije po kemoterapiji in presaditvi kostnega mozga
3. 9. 2015

Sandoz, član skupine Novartis, je danes objavil, da je zdravilo Zarzio, podobni biološki filgrastim, zdaj na voljo tudi v Združenih državah. Sandozov podobni biološki filgrastim Zarzio je prvo podobno biološko zdravilo, ki ga je odobrila Ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) in prvo, ki je bilo lansirano v Združenih državah.

“Kot pionir in vodilna družba na področju podobnih bioloških zdravil Sandoz ohranja svojo zavezo zagotoviti visoko kakovostna podobna biološka zdravila bolnikom in zdravstvenim delavcem po vsem svetu,” je dejal Richard Francis, direktor divizije Sandoz. “Veselimo se, da bomo z lansiranjem zdravila Zarzio bolnikom, zdravnikom in plačnikom ponudili visokokakovostno, cenovno ugodnejšo različico tega pomembnega onkološkega zdravila in tako povečali dostop do filgrastima v ZDA.”

“Čeprav biološka zdravila pomembno vplivajo na način zdravljenja bolezni, so njihova cena in stroški sofinanciranja breme za mnoge bolnike in zdravstvene proračune nasploh. Podobna biološka zdravila lahko pomagajo izpolniti neizpolnjene potrebe z zagotavljanjem razširjenih možnosti, večjo dostopnostjo in povečanim dostopom bolnikov do zdravil, ki rešujejo življenja,” je dejal dr. Ralph Boccia, strokovni direktor Centra za rakava obolenja in krvne bolezni ter zdravstveni direktor Mednarodne onkološke mreže (ION).

Sandoz se zaveda pomena zagotavljanja celovitih podpornih storitev na področju onkologije. Z lansiranjem zdravila Zarzio tako Sandoz s ponosom predstavlja tudi center za podporo bolnikom, imenovan Sandoz One SourceTM, ki bolnikom omogoča dostop do informacij in virov, ki jih potrebujejo.

Lansiranje sledi odobritvi Zarzia s strani FDA 6. marca 2015. Odobritev, ki je bila izvedena po novem postopku za registracijo podobnih bioloških zdravil kot ga omogoča Zakon o cenovni konkurenci bioloških zdravil in inovativnosti, je temeljila na celovitem naboru analitičnih, nekliničnih in kliničnih podatkov, ki so potrdili, da je Sandozov podobni biološki filgrastim visoko podobno zdravilo referenčnemu izdelku, odobrenemu v ZDA in brez klinično pomembnih razlik. Uspešna osrednja Sandozova primerjalna študija PIONEER je dala končni sklop podatkov, ki so prispevali k celovitosti dokazov, na podlagi katerih je FDA odobrila Zarzio kot referenčnemu izdelku podobno biološko zdravilo. Pomembno je, da so bili podatki, ki dokazujejo visoko podobnost, da so omogočili ekstrapolacijo uporabe Zarzia na vseh pet indikacij referenčnega izdelka.

Pri začetnem razvoju rekombinantnega filgrastima je sodelovala tudi skupina strokovnjakov iz Leka in s Kemijskega inštituta pod vodstvom dr. Viktorja Menarta. Omenjena skupina, ki je danes v večjem delu zaposlena v Biofarmacevtiki Mengeš, je razvijala tehnologijo za pridobivanje rekombinantnega filgrastima, del rešitev inovativne tehnologije pa je bil prenesen v proizvodnjo podobnega biološkega filgrastima v Avstrijo. Naša tehnologija za pridobivanje rekombinantnega filgrastima se je uspešno uveljavila tudi v skupini Sandoz in je predmet patentnih prijav. Poleg tega je razvoj farmacevtske oblike filgrastima potekal v Leku, članu skupine Sandoz, kjer so bile proizvedene tudi prve registracijske serije končne farmacevtske oblike filgrastima za uporabo v prvi fazi kliničnih študij. Za razvoj rekombinantnega filgrastima je skupina raziskovalcev Biofarmacevtike Mengeš in Kemijskega inštituta Ljubljana novembra 2014 prejela Puhovo priznanje, eno najvišjih državnih priznanj za znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti, za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil filgrastim in pegfilgrastim ter prenos v proizvodnjo.

Sandoz je neomajno zavezan povečanju dostopa bolnikov do visokokakovostnih podobnih bioloških zdravil, ki izboljšujejo življenja bolnikov. Sandoz je vodilni svetovni ponudnik podobnih bioloških zdravil in trenutno trži tri podobna biološka zdravila izven Združenih držav. Sandozov vodilni nabor izdelkov vključuje več podobnih bioloških zdravil v različnih fazah razvoja, od tega je pet programov v tretji fazi kliničnih preskušanj/priprav na registracijsko vlogo.

Digitalno sporočilo za javnost z multimedijsko vsebino je na voljo tukaj.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.
Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil, kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal, do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.
Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.
Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2014 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58 milijard ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis je imela 31. decembra 2014 v svojih družbah zaposlenih približno 133.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:

Eric Althoff
Novartis Global Media Relations
+41-61-324-7999
+41-79-593-4202
eric.althoff@novartis.com

Sreejit Mohan
Sandoz Global Communications
+49 (0) 162 429 7971
sreejit.mohan@sandoz.com

Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com