Svetovalni odbor FDA za onkološka zdravila izdal priporočilo za odobritev Sandozovega podobnega biološkega filgrastima

  • Svetovalni odbor za onkološka zdravila na glasovanju podprl priporočilo za odobritev podobnega biološkega filgrastima v ZDA.
  • Priporočilo za odobritev vključuje uporabo podobnega biološkega filgrastima za vse predlagane indikacije.
  • Poročilo odbora temelji na pregledu obsežnih podatkov iz analitičnih, nekliničnih in kliničnih študij ter postmarketinških farmakovigilančnih podatkov.
8. 1. 2015

Sandoz, divizija skupine Novartis, je včeraj objavila, da je svetovalni odbor za onkološka zdravila Ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) priporočil odobritev preiskovanega podobnega biološkega filgrastima v ZDA. Odbor je prav tako priporočil odobritev njegove uporabe za vse indikacije, navedene v dokumentaciji referenčnega izdelka.

“Veseli smo priporočila svetovalnega odbora za odobritev naše podobne biološke različice filgrastima in se veselimo nadaljnjega sodelovanja s FDA v postopku pregleda naše registracijske vloge,” je dejal dr. Mark McCamish, dr. med., vodja globalnega razvoja Biofarmacevtike in onkoloških zdravil za injiciranje v Sandozu. “Ponosni smo na naš vodilni položaj med podobnimi biološkimi zdravili v svetu in verjamemo, da nas bo to pozitivno priporočilo pripeljalo še korak bliže k zagotavljanju visokokakovostnih podobnih bioloških zdravil za bolnike v ZDA.”

Priporočilo je bilo izdano po predstavitvi celovitega paketa nekliničnih, kliničnih in postmarketinških farmakovigilančnih podatkov, ki so potrdili visoko podobnost Sandozovega podobnega biološkega filgrastima z referenčnim izdelkom. Ključni klinični paket je vključeval podatke iz študije farmakokinetike in farmakodinamike (PK/PD) na zdravih prostovoljcih, v kateri so ugotovili biološko enakovrednost, ter podatke iz študije klinične učinkovitosti in varnosti na bolnicah z rakom na dojki, ki je potrdila enako klinično učinkovitost in varnost, kot ju ima referenčni izdelek.

Klinični paket je podprt tudi z globalnim programom, ki vključuje pet randomiziranih, dvojno slepih PK/PD-študij enkratnega in večkratnih odmerkov na zdravih prostovoljcih za oceno farmakokinetične in farmakodinamične enakovrednosti med podobnim biološkim filgrastimom ter referenčnim zdravilom, in z evropsko nekomparativno klinično študijo varnosti in učinkovitosti. K celokupnosti dokazov so prispevali tudi farmakovigilančni podatki iz obdobja po prihodu zdravila na trg v državah zunaj ZDA.

Sandozov podobni biološki filgrastim se že trži v več kot 40 državah zunaj ZDA in je do zdaj ustvaril skoraj 7,5 milijona dni, ko so se bolniki zdravili s tem zdravilom.
FDA se o pregledih dokumentacije in pri sprejemanju odločitev glede odobritve zdravljenja pogosto posvetuje s svojimi svetovalnimi odbori, čeprav njihovih priporočil ni dolžan upoštevati.

Pri začetnem razvoju rekombinantnega filgrastima je sodelovala tudi skupina strokovnjakov iz Leka in s Kemijskega inštituta pod vodstvom dr. Viktorja Menarta. Omenjena skupina, ki je danes v večjem delu zaposlena v Biofarmacevtiki Mengeš, je razvijala tehnologijo za pridobivanje rekombinantnega filgrastima, del rešitev inovativne tehnologije pa je bil prenesen v proizvodnjo podobnega biološkega filgrastima v Avstrijo. Naša tehnologija za pridobivanje rekombinantnega filgrastima se je uspešno uveljavila tudi v skupini Sandoz in je predmet patentnih prijav. Poleg tega je razvoj farmacevtske oblike filgrastima potekal v Leku, članu skupine Sandoz, kjer so bile proizvedene tudi prve registracijske serije končne farmacevtske oblike filgrastima za uporabo v prvi fazi kliničnih študij. Za razvoj rekombinantnega filgrastima je skupina raziskovalcev Biofarmacevtike Mengeš in Kemijskega inštituta Ljubljana novembra 2014 prejela Puhovo priznanje, eno najvišjih državnih priznanj za znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti, za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil filgrastim in pegfilgrastim ter prenos v proizvodnjo.

Sandozov razvojni in proizvodni center biofarmacevtike v Mengšu je eden ključnih stebrov celotne Sandozove biofarmacevtike, saj prav tu poteka tehnični razvoj večjega dela Sandozovih podobnih bioloških zdravil.

Tako Sandozov filgrastim kot drugi dve Sandozovi podobni biološki zdravili (rekombinantni rastni hormon in epoetin alfa) so dostopni tudi bolnikom v Sloveniji.

Sandoz je vodilni svetovni ponudnik podobnih bioloških zdravil in ima več kot 50-odstotni delež na globalnem trgu, kar vključuje vsa podobna biološka zdravila, ki jih odobrijo na strogo reguliranih trgih ZDA, Evrope, Kanade, Japonske in Avstralije. Tri Sandozova podobna biološka zdravila, ki se za enkrat tržijo zunaj ZDA, so na prvem mestu na svetu med podobnimi biološkimi zdravili v svojih kategorijah. Sandozova podobna biološka zdravila se prodajajo v več kot 60 državah in so ustvarila več kot 200 milijonov dni, ko so se bolniki zdravili s tem zdravilom. Sandoz ima tudi nabor podobnih bioloških izdelkov brez konkurence. V različnih fazah razvoja ima več podobnih bioloških molekul, od tega šest v tretji fazi kliničnih preiskav, kar je več, kot jih ima katero koli drugo podjetje iz panoge.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, generična farmacevtska divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu v industriji generičnih zdravil. Sandoz zaposluje približno 26.500 sodelavcev in v več kot 160 državah ponuja široko paleto visoko-kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni s patenti. S prodajo, ki je v letu 2013 dosegla 9,2 milijarde ameriških dolarjev, in z okrog 1.100 molekulami ima Sandoz vodilni položaj v svetu na področju podobnih bioloških zdravil, generičnih zdravil za injiciranje, oftalmoloških zdravil, dermatoloških zdravil in antibiotikov, ki ga dopolnjuje še vodilni položaj na področju zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil, zdravil za bolezni prebavil, dihal ter hormonskih terapij. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki , ki so opredeljeni kot izdelki, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila. Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast ter močna rast njegovih prevzetih družb, ki vključujejo družbe Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija), Oriel Therapeutics (ZDA) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno dostopna generična zdravila, preventivna cepiva, izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2013 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 57,9 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 133.000 ljudi in prodaja izdelke v več kot 150 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com