Lek v letu 1999 dosegel zastavljene prodajne cilje

14. 1. 2000

Največja rast prodaje na Poljskem in v Sloveniji – Izjemna mednarodna rast prodaje Lekovega največjega izdelka Amoksiklava – Letos prodor Amoksiklava na trge Evropske unije

Ljubljana, 14. januarja – Slovenska farmacevtska družba Lek je tudi v letu 1999 kljub zaostrenim pogojem na nekaterih trgih dosegla zastavljene prodajne cilje. Lek je imel v tem obdobju 46,5 milijard tolarjev prodaje, s čimer je dosegel rahlo rast celotne prodaje v primerjavi z lanskim letom. Leku je tako uspelo z učinkovitim delovanjem na domačem trgu in trgih centralne in vzhodne Evrope nadomestiti nekoliko nižjo prodajo na trgih Hrvaške, Rusije in ZDA. Tudi v lanskem letu je bil Lekov največji izdelek Amoksiklav, ki je v letu 1999 doživel izjemno visoko rast prodaje na tujih trgih, v letošnjem letu pa naj bi ga Lek začel prodajati na trgih Evropske unije.

Lek je na domačem trgu prodal za 12,9 milijard tolarjev (kar predstavlja 27,7% celotne Lekove prodaje), v centralni in vzhodni Evropi ter na Hrvaškem je Lek prodal 34,3% celotne prodaje, v državah nekdanje Sovjetske zveze 11,6%, v deželah razvitega sveta 10,1%, v deželah v razvoju 9% ter na trgih jugovzhodne Evrope 7,3% celotne prodaje.

Lek je v lanskem letu na dveh ključnih trgih dosegel rast prodaje, in sicer v Sloveniji za skoraj 9% in na Poljskem za skoraj 18%.

Največji delež v celotni prodaji predstavljajo zdravila na recept za uporabo v humani medicini, in sicer 88,6% (od tega predstavljajo farmacevtski izdelki 69,3%, farmacevtske učinkovine pa 12,2%), sledi prodaja izdelkov za samozdravljenje (Lekova domača lekarna) v višini 7,1%, veterinarskih izdelkov 4,6% (kjer je zabeležena najvišja rast prodaje), kozmetike 4,3% in medicinskih pripomočkov 2,5%.

Lek načrtuje v letošnjem letu 52 milijard tolarjev prodaje, kar predstavlja 12% rast v primerjavi z lanskim letom. V letu 2000 bodo poslovni izzivi za Lek predvsem rast na 5 ključnih trgih (Slovenija, Poljska, Hrvaška, Rusija, ZDA), začetek prodaje Amoksiklava na trgih Evropske unije, ponoven prihod na trg ZDA z gotovimi izdelki ter uspešno delovanje novega mešanega podjetja Sanofi~Synthélabo – Lek d.o.o. na domačem in trgih nekdanje Jugoslavije. V letu 2000 bo Lek aktivneje prisoten na trgu Kitajske, kjer je pridobil registracijo izdelka Tamicin (cefalosporinski antibiotik, uporaba pri zdravljenju hudih okužb), na trgih, kjer ima Lek povezane družbe, pa načrtuje povečevanje tržnih deležev.

Lekov strateški cilj zgraditi vodilno pozicijo na ključnih trgih bo družba skušala doseči tudi z akvizicijami drugih farmacevtskih družb. V okviru tega se je Lek na Poljskem vključil v proces privatizacije poljske farmacevtske družbe Polfa Tarchomin. Lek je poljskemu Ministrstvu zakladništva oddal obvezujočo ponudbo za pridobitev večinskega lastniškega deleža v tej farmacevtski družbi. Ponudba je oblikovana v skladu z Lekovimi strateškimi cilji in predvideva visoko stopnjo prestrukturiranja Polfe Tarchomin. Lek v ponudbi nastopa kot strateški vlagatelj in ne le kot finančni investitor.

Poljsko Ministrstvo zakladništva je 12.1. letos sporočilo, da je ekskluzivno pravico za pogajanja o nakupu podelilo drugemu ponudniku, vendar pa je poudarilo, da to ne pomeni konca sodelovanja Leka v tem projektu. Po izteku ekskluzivne pogajalske pozicije bo Ministrstvo zakladništva sporočilo odločitev o nadaljnjem poteku privatizacije tega podjetja.