Poslovanje Leka v prvih devetih mesecih 1999

18. 10. 1999

Rezultati poslovanja farmacevtske družbe Lek d.d. v prvih devetih mesecih 1999 so boljši kot v prvem polletju. Lek d.d. je v prvih devetih mesecih letošnjega leta dosegel prodajo v višini 34,8 mrd SIT, kar pomeni, da je bila prodaja v tem obdobju na ravni prodaje iz leta 1998.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so dodatne aktivnosti na trgih centralne in vzhodne Evrope (+8%), držav v razvoju (+16%) ter zahodne (+22%) in jugovzhodne Evrope (+15%) pripomogle k izboljšanju poslovnih rezultatov v letošnjem letu. Najboljši rezultati so bili doseženi pri prodaji farmacevtskih učinkovin (+23%), veterinarskih zdravil (+27%) in diagnostike (+36%).

Pričakujemo, da bo Lek do konca leta posloval uspešno tako po stroškovni kot po prodajni plati in dosegel zastavljene poslovne cilje za leto 1999 ter tako presegel lanskoletno prodajo.