30 let uspešnega dela v Lendavi

18. 4. 2012

Danes je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, s slovesno prireditvijo obeležila 30 let delovanja svoje lokacije v Lendavi. Leta 1982 je v Lendavi namreč začel delovati majhen obrat, v treh desetletjih pa se je lokacija razvila v pomemben del Sandoza, ene vodilnih globalnih generičnih farmacevtskih družb, in ohranila vlogo pomembnega delodajalca v regiji s trenutno več kot 240 zaposlenimi.

»Ko smo pred 30 leti začeli vizionarsko pot razvoja lokacije v Lendavi, si nismo predstavljali, da bo nekoč tako pomemben del ene največjih svetovnih farmacevtskih družb. Kar se je začelo kot ideja pomagati k hitrejšemu razvoju regije in obenem izkoristiti spodbude, ki jih je omogočal tedanji čas, je preraslo v dve nenehno rastoči proizvodni enoti, katerih izdelki so danes prisotni na večini najpomembnejših svetovnih trgov. S svojim delom stalno potrjujemo, da smo eden ključnih delov Sandoza, da smo inovativni in zanesljivi. Naše odlično delo na raziskovalnem, razvojnem, proizvodnem in storitvenem področju potrjujejo predvsem vedno novi projekti in naložbe, ki nam jih zaupajo. In tako se kot pomemben del Sandoza vedno znova dokazujejo tudi naši sodelavci v Lendavi,« je poudaril Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz.

Ernst Meijnders, globalni vodja Antiinfektivov v Sandozu, kamor sodi Proizvodnja Lendava, je ob tej priložnosti čestital vsem zaposlenim: »V Lendavo sem prvič prišel leta 2004 in od takrat me ta lokacija leto za letom preseneča z rezultati, ki so boljši od pričakovanih, in z vedno novimi dragocenimi predlogi. Stremljenje k odličnosti je lastnost vseh sodelavk in sodelavcev v Lendavi.«

Slovesnosti se je udeležil tudi župan Občine Lendava Anton Balažek, ki je poudaril pomembno vlogo Leka, člana skupine Sandoz, za Lendavo in okolico: »Lendavska lokacija Leka, člana skupine Sandoz, že tri desetletja prinaša zaposlenim socialno varnost in se aktivno vključuje v tukajšnje življenje. To je še toliko bolj pomembno v trenutno zahtevnih gospodarskih in socialnih razmerah. Zato z velikim zadovoljstvom prisluhnem podatkom o pomenu lokacije znotraj globalne farmacevtske družbe, o njenih uspehih, predvsem pa o priložnostih in načrtih za njen nadaljnji razvoj.«

Od majhnega obrata do pomembnega dela globalne farmacevtske družbe

Majhen obrat, takrat za proizvodnjo kozmetike, je leta 1982 pomenil začetek razvoja lendavske lokacije Leka, člana skupine Sandoz. Že nekaj let kasneje so dejavnost razširili s proizvodnjo aktivnih zdravilnih učinkovin s klasično biotehnologijo. Začeli so proizvajati gentamicin, protimikrobno zdravilo, ki ga izdelujejo še danes in so eden redkih dobaviteljev za najzahtevnejše svetovne trge.

»Letos mineva tudi 20 let od začetka proizvodnje kalijevega klavulanata, ključne sestavine enega naših vodilnih in najbolje prodajanih izdelkov v Sandozu, širokospektralnega antibiotika. Začetek te proizvodnje je bil nedvomno ključni mejnik v razvoju naše lokacije. Njegova proizvodnja se je nenehno povečevala in skladno s tem smo intenzivno vlagali v proizvodne kapacitete, energetsko in okoljsko infrastrukturo. S kalijevim klavulantom se je začel intenziven naložbeni ciklus v našo lokacijo. Doslej sta Lek in Sandoz v ta obrat vložila prek 100 milijonov evrov,« je razložila Gizela Štampar, direktorica Proizvodnje Lendava.

Pakirni center Lendava še utrdil vlogo lendavske lokacije v Sandozu

Leta 2009 so na lokaciji Lendava uradno odprli novi Pakirni center Lendava, ki je zadolžen za pakiranje trdnih izdelkov iz Sandozovih tovarn po svetu za evropske trge. Obseg dela v pakirnem centru stalno narašča in lani so v enem letu zapakirali kar eno milijardo tablet. S tem so prestopili prag za vstop med velike proizvodnje in ključne lokacije Sandoza.

»Pakirnice se morajo stalno dokazovati v globalni konkurenci in naš uspeh je odvisen predvsem od hitrih izpolnitev naročil in pričakovanj kupcev ter stroškovne učinkovitosti. Z uspešnim delom smo se v petih letih razširili z ene pakirne linije na zdajšnjih šest, postali strateški Sandozov pakirni center za trge Evropske unije in zrasli v pomembno enoto tehničnih operacij v Sandozu. V petih letih je Sandoz v Pakirni center investiral več kot 17 milijonov evrov, v načrtu pa so tudi že nove naložbe za širitev proizvodnih zmogljivosti v tem in prihodnjem letu,« je vlogo Pakirnega centra Lendava pojasnil njegov direktor Anton Južna.

Skrb za okolje je ena naših ključnih zavez

Med prednostnimi nalogami, ki so si jih zadali v Leku, članu skupine Sandoz, je nenehno zmanjševanje vplivov na okolje in njegovo varovanje. V Lendavi uporabljajo surovine, ki niso nevarne za okolje in ljudi. Zato se po evropski direktivi uvrščajo med nepomembne vire tveganja za okolje. Pri delu upoštevajo stroge smernice Novartisa in Sandoza ter spremljajo zahteve zdravstvene, varnostne in okoljske zakonodaje. Sodelovali so tudi pri postavitvi Čistilne naprave Lendava, ki sodi med najsodobnejše čistilne naprave v Sloveniji.

»Skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja je bistvo našega poslanstva in presega le razvoj in proizvodnjo zdravil. Smo družbeno odgovorno podjetje in se vsa tri desetletja dejavno vključujemo v življenje lokalne skupnosti. S pokroviteljstvi in donacijami podpiramo številne organizacije in posameznike v našem lokalnem okolju, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnostih, zdravstva, vzgoje, izobraževanja in kulture. Tudi v prihodnje želimo soustvarjati življenje v Lendavi in celotni regiji,« je še dodala Gizela Štampar.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2011 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 24.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 9,5 milijarde ameriških dolarjev. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/sandoz.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov in veterinarske izdelke. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2011 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,6 milijarde ameriških dolarjev (9,2 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, zaposluje približno 124.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.
Novartis je na Twitterju. Sledite @Novartis na http://twitter.com/novartis.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Marjana Novaka
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com