Lek z načrtnim vlaganjem v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ponovno med najboljšimi desetimi

  • Skrb za napredek in izobraževanje zaposlenih v negotovih gospodarskih razmerah še toliko bolj pomembna za nadaljnji razvoj.
  • V Leku, članu skupine Sandoz so v letu 2010 pozornost na področju izobraževanja zaposlenih namenjali predvsem izobraževanju vodij, približevanju izobraževanja širšemu krogu zaposlenih, izobraževanju v tujini in medgeneracijskemu sodelovanju.
28. 11. 2011

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je že devetič zapored prejela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2011. Planet GV in Inštitut za izobraževalni management Sofos sta namreč v sklopu 11. konference Izobraževalni management, ki je potekala v Portorožu, ponovno izbrala deset najuspešnejših podjetij in organizacij, ki so v letu 2010 največ vlagala v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Priznanje je prevzela Jasna Kos, vodja izobraževanja v Leku, članu skupine Sandoz.

»Ponosni smo, da se že deveto leto zapored uvrščamo med tista podjetja, ki v Sloveniji najbolj intenzivno in sistematično vlagajo v učenje, izobraževanje in napredovanje svojih zaposlenih. Znanje in veščine naših zaposlenih so namreč naše najpomembnejše konkurenčne prednosti, zato jih nenehno utrjujemo, nadgrajujemo in širimo na mlajše generacije. Aktivnosti na področju izobraževanja, ki razvijajo usposobljene in motivirane zaposlene, bodo tudi v prihodnje ena naših prednostnih strateških usmeritev,« je ob prevzemu priznanja poudarila Jasna Kos, vodja izobraževanja v Leku.

Lek je družba, ki temelji na znanju ter veliko vlaga v raziskave in razvoj, zato je skrb za stalno učenje, izobraževanje in napredovanje zaposlenih ključnega pomena za rast in napredek družbe. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram so sredstva, namenjena izobraževanju zaposlenih, ostala na enaki ravni kot leto prej. Priznanje TOP 10 Izobraževalni management pomeni dodatno potrditev teh prizadevanj in vlaganj v razvoj zaposlenih. Vodstvo Leka, člana skupine Sandoz, se namreč zaveda, da le z ustrezno organizacijo inovativnih izobraževanj na vseh ravneh in v vseh procesih, dostopnih vsem zaposlenim, lahko zagotavlja nadaljevanje visoke stopnje inovativnosti, rasti in nenehnega izboljševanja produktivnosti.

Približali izobraževanje vsem zaposlenim

»V letu 2010 smo pozornost na področju izobraževanja zaposlenih namenjali predvsem izobraževanju vodij z uvedbo internega programa izobraževanja za vodje ter približevanju izobraževanja širšemu krogu zaposlenih prek neformalnega izobraževanja, namenjenega vsem zaposlenim na vseh naših lokacijah, kar spodbuja medfunkcijsko sodelovanje in prenos znanj. Ker smo del globalne družbe, imajo naši zaposleni možnost izobraževanja tudi v tujini, tako na Novartisovih globalnih izobraževalnih programih kot tudi širše. Kot del farmacevtske industrije smo velik poudarek namenili tudi izobraževanju s področja regulative in kakovosti ter zakonsko določenim izobraževanjem,« je razložila Jasna Kos. Poseben poudarek velja tudi medgeneracijskemu sodelovanju in prenosu znanja, ki ga vodilni strokovnjaki vestno prenašajo na mlajše kadre.

Priznanje Top 10 Izobraževalni management 2011 so poleg Leka, člana skupine Sandoz, prejeli še: Ernst & Young, Helios, Iskra Mehanizmi, Krka, NLB, Unicredit banka Slovenije, računovodska hiša Unija, Zavarovalnica Triglav in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2010 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 23.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 8,5 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, izdelke za zdravje potrošnikov, preventivna cepiva in diagnostična sredstva.. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2010 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 50,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,1 milijarde ameriških dolarjev (8,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 119.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com