»POMEŽIK SONCU« omogočimo počitnice vsem otrokom 2011

18. 4. 2011

S humanitarno akcijo »POMEŽIK SONCU – omogočimo počitnice vsem otrokom« že 13. leto vzpodbujamo dobre ljudi, naj po svojih močeh prispevajo za letovanje otrokom, ki bi zaradi socialne stiske njihovih družin ostali doma, prepuščeni sami sebi in ulici. Akcijo vodimo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije ob partnerskem sodelovanju farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz. Doslej smo tovrstne počitnice omogočili skoraj 9000 otrokom iz vse Slovenije, to številko pa bi radi povečali še za 1000, zato upamo, da se nam bodo znova pridružili številni darovalci, bodisi kot posamezniki ali kot predstavniki gospodarskih družb, organizacij ali ustanov. Humanitarna akcija Pomežik soncu teče od 18. aprila 2011 do sredine junija, darovalci pa lahko nakažejo svoj prispevek na račun 02222 0010224921, sklic 1220110000001.

»Vsi potrebujemo čas, ko si lahko odpočijemo, počnemo, kar nas veseli in osrečuje. To pa še posebej velja za otroke, čas brez šolskih obveznosti pa je tudi izjemno pomemben za njihovo odraščanje; v njem med drugim izkažejo in razvijajo svoje talente, če le imajo možnosti za to. Torej bi bilo prav, da ima vsak otrok možnost za sproščujoče, ustvarjalne in varne počitnice. Ne nazadnje nas k temu obvezuje tudi Konvencija o otrokovih pravicah, ki določa, da ima vsak otrok pravico do njemu primernega preživljanja prostega časa, do počitnic, ki so namenjene počitku in sprostitvi, pa tudi krepitvi zdravja. Organizirano letovanje daje možnosti in priložnosti za dodatno osebnostno rast, uresničevanje številnih interesov in sposobnosti, pridobivanja novih znanj, razvoja socialnih spretnosti, navezovanja stikov s sovrstniki in ne nazadnje za krepitev zdravja otrok in mladostnikov. S pobudo »POMEŽIK SONCU – omogočimo počitnice vsem otrokom« že 13. leto spodbujamo dobre ljudi, naj po svojih močeh prispevajo za letovanje otrokom, ki bi zaradi socialne stiske njihovih družin ostali doma, prepuščeni sami sebi in ulici. Prepričani smo, da bodo pobudo državljanke in državljani Slovenije kot posamezniki in kot predstavniki gospodarskih družb, organizacij in institucij sprejeli tudi v letošnjih kriznih razmerah. Letos smo se s pobudo obrnili na več kot 43.000 pravnih oseb, s pomočjo Dela, Slovenskih novic in Večera nagovorili tudi 174.000 družin po vsej Sloveniji.« je povedal mag. Franc Hočevar, predsednik ZPMS.

Zveza prijateljev mladine Slovenije v svoji bogati 58-letni tradiciji organizira otrokom prijazna letovanja s pestrimi programi ter prijaznimi pedagogi in vzgojitelji ter zdravstvenimi delavci, ki poskrbijo, da se otroci na letovanju počutijo prijetno. V prijateljskem vzdušju si okrepijo zdravje in izboljšajo počutje. Z Zvezo prijateljev mladine odide na letovanje in v šolo v naravi vsako leto okoli 30 tisoč otrok. Letovanje je organizirano na različnih lokacijah v 14 sodobno urejenih počitniških domovih Zveze prijateljev mladine ob morju in v hribih.

»Pobudo Pomežik soncu skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije soustvarjamo že od vsega začetka, torej že 13. leto. V teh letih smo v Leku za brezplačne počitnice otrok v sklopu Pomežika namenili skoraj 200.000 evrov. Vsako leto se nam pridružijo tudi številni donatorji, podjetja in posamezniki, tako da smo s skupnimi močmi omogočili povsem brezplačno letovanje blizu 9.000 otrokom, ki bi sicer bili prikrajšani za prijetne in nepozabne počitniške dogodivščine. V Leku smo prepričani, da bi morali imeti vsi otroci enake možnosti, zato po svojih močeh pomagamo, da bi se to tudi uresničilo. Zato vabimo in pozivamo tudi druge donatorje, podjetja, da se nam v tej plemeniti akciji pridružijo tudi letos,« je povedala Katarina Klemenc, direktorica Korporativnega komuniciranja v Leku.

Več informacij je na voljo na www.pomezik-soncu.com

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2010 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 23.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 8,5 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2010 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 50,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,1 milijarde ameriških dolarjev (8,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 119.000 ljudi (vključno s 16.700 zaposlenih v Alconu). Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com