Vrhunski znanstveni dogodek - <a href="http://www.lek.si/si/o-nas/zaposlitev/regijski-biocamp/biocamp-2011/">Regijski BioCamp 2011</a>

Znani udeleženci Regijskega BioCampa 2011

29. 4. 2011

V aprilu smo izbrali 35 najboljših in najbolj perspektivnih dodiplomskih in podiplomskih študentov naravoslovnih znanosti regije Alpe – Adria, ki se bodo od 29. do 31. maja 2011 udeležili vrhunskega znanstvenega dogodka – prvega Regijskega BioCampa v Ljubljani. 23 udeležencev prihaja iz Slovenije, 12 iz tujine, in sicer po 2 udeleženca iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije ter Avstrije in Italije. Za udeležbo na Regijskem BioCampu 2011 smo v roku prejeli kar 138 kakovostnih prijav (pol iz Slovenije in pol iz tujine).

Skupina petih vrhunskih Lekovih strokovnjakov in vodij iz farmacevtskega in biofarmacevtskega razvoja je udeležence izbrala na osnovi njihovih strokovnih in akademskih dosežkov, projektnih in delovnih izkušenj ter izven-študijskih dejavnosti. Izbrani udeleženci, med katerimi je 20 študentk in 15 študentov, so svojo udeležbo že potrdili. Največ slovenskih predstavnikov prihaja z Univerze v Ljubljani (17), 3 z Univerze v Mariboru, 3 pa svoje znanje pridobivajo na tujih univerzah. 14 izbranih udeležencev je doktorjev znanosti, 7 se jih ponaša z nazivom magistra ali magistrice, ostalih 14 je inženirjev oziroma ima zaključeno 7. stopnjo izobrazbe. Največ jih prihaja s farmacevtskih fakultet, sledijo jim udeleženci s poglobljenim biotehnološkim in kemijskim znanjem, nekaj udeležencev pa prihaja tudi z medicinskih fakultet.

Regijski BioCamp 2011 je tridnevni forum, na katerem se bodo izbrani najboljši študenti srečali s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi managerji iz Leka, Sandoza in Novartisa. Forum za udeležence predstavlja izvrstno priložnost, saj bodo dobili neposreden vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije. Seznanili se bodo s trendi in izzivi v razvoju diferenciranih generičnih in podobnih bioloških zdravil, dobili bodo neposredne izkušnje o tem, kako zagnati biotehnološko podjetje, spoznali bodo možnosti za kariero v farmacevtski industriji ter se povezali z nadarjenimi študenti iz drugih držav.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2010 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 23.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 8,5 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva, diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2010 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 50,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,1 milijarde ameriških dolarjev (8,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 119.000 ljudi (vključno s 16.700 zaposlenih v Alconu). Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com