Mediji za bogatejše otroštvo

Tema letošnjega tedna otroka je Mediji za bogatejše otroštvo – Več kot sto raznovrstnih prireditev po Sloveniji – Položaj otrok se zaradi socialnih stisk v družinah slabša

5. 10. 2010

»Letošnjo temo za teden otroka so zbrali otroci na nacionalnem otroškem parlamentu. Vedo, da so mediji okno v različne svetove. Vedo tudi, da skozi ta okna prihajajo tudi manj prijazna sporočila, včasih celo sovražna. Težje razumejo, da mediji sveta ne le zrcalijo, ampak tudi ustvarjajo. Tega otroci še ne znajo oceniti. Postajajo odvisni od sodobne informacijske tehnologije, zlasti od svetovnega spleta. Ure dolgo preživijo za zasloni teh naprav, s pomočjo katerih sklepajo prijateljstva in se zabavajo ter učijo. Resnično življenje pa beži mimo njih, ne da bi sami stopili vanj.« v poslanici ob letošnjem tednu otroka sporočata dr. Zdenka Čebašek-Travnik, varuhinja človekovih pravic in mag. Franc Hočevar, predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Danes se namreč začenja letošnji teden otroka, katerega tema je Mediji za bogatejše otroštvo. Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki je postal splošno sprejet v celotni slovenski družbi. Namenjen je otrokom in hkrati starejšim, da bi v tem tednu s še večjo pozornostjo in intenzivnostjo obravnavali vsa vprašanja, povezana s položajem otrok v družbi in uresničevanjem njihovih pravic, zagotovljenih s Konvencijo o otrokovih pravicah, drugimi mednarodnimi akti ter slovensko ustavo in zakonodajo.

Ob tednu otroka je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, Zvezi prijateljev mladine Slovenije izročila ček v vrednosti 15.000 evrov, namenjenih za dejavnosti ZPMS v letu 2010, med drugim tudi za omogočanje dejavnosti ob tednu otroka. Samo Roš, član uprave Leka, je ob tem povedal: »V Leku smo svoje poslanstvo na področju pomoči otrokom našli med drugim prav v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, ki jo letos spremljamo že 12. leto in skupaj soustvarjamo pobudo Pomežik soncu. V teh letih smo za brezplačne počitnice otrok v sklopu te pobude namenili prek 175.000 evrov, s čimer prispevamo svoj delček k omogočanju enakih možnosti za vse otroke. Letos smo še posebej zadovoljni, da je bila akcija kljub gospodarsko težjim časom s pomočjo prispevkov posameznikov in organizacij ponovno uspešna, da smo uspeli strniti moči in pomagati tistim, ki našo pomoč najbolj potrebujejo. Preživljanje počitnic namreč sodi med tiste dejavnosti, kjer v kriznih časih zazeva še posebej velika vrzel med socialno šibkejšimi družinami in tistimi, ki se ne srečujejo s temi stiskami.«

Samo Roš je hkrati povabil tudi na razstavo otroških likovnih del z naslovom »Mediji in otroci« v Galeriji Lek, ki jo že peto leto zapovrstjo ob tednu otroka pripravljajo otroci in vzgojiteljice iz Lekovega vrtca.

Pomežik soncu in druge akcije za pomoč otrokom tudi letos uspešne

Na današnji novinarski konferenci so poleg predstavitve poslanice in bogatih programov prireditev po vsej Sloveniji govorili tudi o rezultatih akcije Pomežik soncu – počitnice za vse otroke za leto 2010, ki jo ZPMS v partnerstvu s farmacevtsko družbo Lek, članom skupine Sandoz, izvaja že 12 let, prav tako pa tudi o humanitarni dejavnosti ZPMS na sploh.

»Zaskrbljujoče je, da se materialne razmere, v katerih živi večina otrok, slabšajo; večajo se socialne razlike med družinami in to najbolj boleče čutijo otroci. Prav zaradi tega smo veseli, da smo tudi letos zagotovili povsem brezplačno letovanje 1400 otrokom in subvencionirane počitnice za nadaljnjih nekaj tisoč otrok. Potem, ko je v začetku akcije slabo kazalo, so se poleg dolgoletnega partnerja Leka pridružili še posamezni donatorji, med drugim Mobitel, OMV Slovenija, Banka Slovenije, Bauhaus, Marko Potrč in Radio 1, slovenski nogometaši in drugi. Prav tako se niso zmanjšale donacije, s katerimi pomagamo družinam; so manjše vsote, a mnogo več je donatorjev, kar pomeni, da so pripravljeni pomagati tudi tisti, ki že sami nimajo veliko.« je poudaril mag. Franc Hočevar, predsednik ZPMS.

Dodatne informacije:
Majda Struc, ZPMS
telefon: (01) 2396 720
elektronski naslov: info@zpms.si