Enajsta skupščina delniške družbe Lek

9. 7. 1999

DELNIČARJI PODPRLI PREDLOGE NA SKUPŠČINI LEKA Ljubljana, 8. julija – Danes je v prostorih farmacevtske družbe Lek potekala enajsta skupščina delničarjev. Ob začetku skupščine je bilo zastopanega 43,4 % osnovnega kapitala. Delničarji so z večino glasov podprli vse predlagane sklepe in s tem izkazali zaupanje upravi in nadzornemu svetu delniške družbe Lek.

Lekovi delničarji so na skupščini obravnavali poročilo o poslovanju za leto 1998, predlog o delitvi dobička, imenovanje revizorja in volili novega člana nadzornega sveta.

Poročilo o poslovanju za leto 1998 je izčrpno predstavil Metod Dragonja, predsednik uprave, ki je poudaril, da je Lek kljub pretresom v okolju poslovno leto 1998 končal sorazmerno uspešno.

“Po nekajletnih rekordnih stopnjah rasti lahko rast v lanskem letu označimo kot umirjeno, velja pa poudariti, da je družba dosegla največji obseg poslovanja v svoji celotni zgodovini," je poročilo o poslovanju v lanskem letu pričel predsednik Lekove uprave.

Ob pregledu poslovanja družbe za leto 1998 je Metod Dragonja podal tudi nekaj ocen glede poslovanja Leka v letošnjem letu. Med drugim je povedal, da je v pripravi in obravnavi rebalans gospodarskega načrta in poslovnih ciljev za leto 1999, v katerem je zaenkrat predvidena 1,5-odstotna stopnja rasti prodaje. Prav tako je povedal, da je ambicija uprave, da v letu 2000 Lek nadoknadi del izpada prodaje v letu 1999 in doseže 12-odstotno rast poslovanja.

Delničarji so izglasovali tudi sklep, da ostane čisti dobček poslovnega leta 1998 nerazporejen. Ob tem je predsednik uprave v odgovoru na vprašanje enega od delničarjev rekel, da bo uprava v prihodnjih letih skušala zagotoviti stabilen donos na delnico in stabilne dividende.

Prav tako je bil sprejet predlog sklepa, ki ga je predlagal nadzorni svet, in sicer, da skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 1999 revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.

Skupščina se je končala z izvolitvijo novega člana nadzornega sveta. Od 8. 7. 1999 dalje bo novi član nadzornega sveta delniške družbe Lek Jože Obersnel, ki prihaja iz Zavarovalnice Triglav, d.d., kjer je član uprave in pomočnik generalnega direktorja za področje financ in računovodstva. V nadzornem svetu bo zastopal interese kapitalske strani, nadomestil pa bo mag. Vinka Apšnerja, ki mu je članstvo v nadzornem svetu Leka poteklo 14. 5. 1999.