V projektu POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo letos sodeluje že 13 osnovnih šol – Natečaj za strip o načinih reševanja medvrstniškega nasilja razkril izjemno kreativnost vrstnikov - Izvajanje projekta že tretje leto omogočata farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, in Poslovni sistem Mercator d.d.

Za preprečevanje medvrstniškega nasilja ne obstaja zgolj ena rešitev

27. 5. 2010

V letošnjem šolskem letu v projektu POVEJ Spregovorimo o nasilju med otroki sodeluje že 13 osnovnih šol po vsej Sloveniji. Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala na OŠ Slave Klavore v Mariboru, je UNICEF Slovenija v sodelovanju z Zavodom Zaletalnico, ki ga na šolah neposredno izvaja, ter partnerjema projekta farmacevtsko družbo Lek, članom skupine Sandoz, in Poslovnim sistemom Mercator predstavil rezultate uspešnega izvajanja projekta. Ti dokazujejo, da lahko s skupnim sodelovanjem dosežemo največ pri uspešnem obvladovanju nasilja med vrstniki. O pomembnosti preprečevanja medvrstniškega nasilja je spregovoril tudi Boštjan Gorenc Pižama, podpornik projekta.

UNICEF Slovenija je v okviru projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki v začetku leta razpisal natečaj za strip na temo medvrstniškega nasilja, v katerem so sodelovali otroci z vseh 13 osnovnih šol, ki sodelujejo v projektu. Odziv na natečaj je bil izjemen, učenci pa so dokazali, da njihova kreativnost tudi pri reševanju resnih problemov kot je medvrstniško nasilje, ne pozna meja. Na današnji novinarski konferenci so učenci skozi zaigrani skeč pokazali svoj pogled na nasilje med vrstniki in kako se z njim soočajo. Z različnimi scenariji reševanja konfliktnih situacij so pokazali, da je mogoče nasilje med vrstniki uspešno preprečevati ali se z njim soočiti na številne različne načine ter da pri tem ni enoznačnega odgovora/rešitve. Zmagovalna stripa nosita pomenljiva naslova Bodimo prijatelji in Odrasli prisluhnite otrokom. Prvi je delo učenk (Dolores Toplak, Kristine Berisha in Iris Knechtl) z OŠ Slave Klavore v Mariboru, drugi pa delo učenk (Ruže Zečevič, Sabine Vukalič) OŠ Prežihov Voranc v Mariboru.

UNICEF Slovenija je z namenom opozarjanja na problem medvrstniškega nasilja že leta 2006 v šolah pričel izvajati zagovorniški projekt POVEJ Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo. “Nasilje med vrstniki je resen problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Projekt je zato usmerjen v ozaveščanje otrok in odraslih o tem, kaj nasilje je, da nasilje v nobeni obliki ni sprejemljivo ter o načinih, kako nasilje uspešno preprečevati ali se z njim soočiti. Pomembno je, da pri tem sodelujejo tako učenci, učitelji, zaposleni na šolah kot tudi starši, ki jim je ta oblika nasilja pogosto prikrita ali zamolčana,“je poudaril Boštjan Gorenc Pižama, podpornik projekta in velik zagovornik mladih.

Rezultati petletnega izvajanja projekta so izjemno spodbudni in se na vsaki šoli, ki sodeluje v projektu, kažejo na različnih področjih. Manj je tistih učencev/nk, ki ne povedo nikomur, če se jim dogaja nasilje med vrstniki (na začetku izvajanja projekta je takih učencev na posamezni šoli od 12-15%, po enem letu izvajanja projekta je teh učencev od 3-5%). Učenci/ke menijo, da strokovni delavci bolj pogosto opazijo nasilje med vrstniki in tudi bolj pogosto ukrepajo, ko opazijo nasilje med vrstniki (odstotek učencev/nk, ki menijo, da strokovni delavci bolj pogosto opazijo in reagirajo na nasilno vedenje med vrstniki, se po prvem letu projekta poveča od 10%-20%). Opažamo, da se na večini šol po dveh letih izvajanja projekta poveča občutek varnosti (večina učencev se počuti varno ali zelo varno). Zgoraj navedeni rezultati ne govorijo o tem, da na šolah, kjer se projekt izvaja, ni nasilja med vrstniki. Obstajajo pa jasna pravila, posledice in različni načini reševanja težav. Vsaj dve tretjini je učencev, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki se jim dogaja nasilje (lahko jim pomagajo v situaciji, lahko pa se obrnejo po pomoč k odrasli osebi). Nekaj zgodb, kako ukrepajo opazovalci, je bilo predstavljenih tudi v stripih na natečaju. Pomembno je poudariti, da šole procesno prehajajo od težav, ki jih imajo z učenci oziroma med učenci/kami v iskanje rešitev tako pri delu z učenci/kami, starši in pri delu z ostalimi zaposlenimi, kar posledično krepi boljše razumevanje odnosov z vsemi sodelujočimi v projektu.

Z UNICEF-om Slovenija si za izboljšanje stanja na področju medvrstniškega nasilja prizadevajo pokrovitelji projekta, ki so na današnji konferenci predstavili ključna sporočila oziroma pomembna vodila v konfliktnih situacijah. Katarina Klemenc Dinjaški, direktorica korporativnega komuniciranja v Leku, je opozorila, na kaj naj bodo pozorni starši: “Pomembno je, da starši, če vedo za nasilje, pridejo v šolo in skupaj poiščejo rešitev v sodelovanju z učitelji in učenci, ne pa da iščejo krivca kot se prepogosto dogaja”. Mag. Barbara Stegel, direktorica odnosov z javnostmi Poslovnega sistema Mercator d.d., je poudarila, da “učitelji nimajo nekega preprostega recepta za preprečevanje nasilja med otroki, zato je pomembno, da poskusijo najti najrazličnejše načine, kako nasilje učinkovito preprečiti. Pomembno je, da učitelji pri tem ne obupajo, in da pri preprečevanju vseh oblik nasilja med otroki sodelujemo vsi, celotne skupnosti in družba. Nastopati moramo kot zavezniki in sodelovati za dobro otrok”. Samo Lesar in Andreja Koler Križe z Zavoda Zaletalnica, ki na šolah izvaja delavnice, pa sta opozorila, da učenec/ka, ki ga/je sošolci ne sprejmejo, pogosto razvijejo slabo samopodobo. “Zato je izjemno pomembno, da se učenec, ki ga sošolci zafrkavajo zaveda, da to ne pomeni, da je z njim nekaj narobe. Obenem pa mora o tem tudi spregovoriti in se zavedati, da če spregovori o nasilju, ni tožibaba…”.

Projekt podpirajo tudi Zavod za šolstvo, MOL in FIHO, v prihodnjem šolskem letu pa se mu bo pridružil tudi McDonalds.

Pokrovitelja projekta:

Mercator d.d. in Lek d.d.

O projektu

Cilj projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo je ozavestiti ter opolnomočiti otroke in mladostnike za nesprejemljivost medvrstniškega nasilja, poleg tega pa na problem opozoriti tudi odrasle, ki jim je ta oblika pogosto zamolčana.

Projekt se preko različnih aktivnosti izvaja celo leto. Na začetku in koncu šolskea leta učenci in zaposleni na šoli izpolnijo vprašalnik o zaznavanju nasilja na šoli. Vsi zaposleni, starši in učenci prejmejo izobraževalno gradivo (priročnike) za izvajanje izobraževalnih delavnic. Zunanji strokovnjaki z Zavoda Zaletalnica neposredno izvajajo delavnice na šoli za vse zaposlene, poseben poudarek pa namenjajo izobraževanju razrednikov, ki nato med poukom izvajajo delavnice z učenci. Vsi razredi sprejmejo svoja interna pravila obnašanja, cela šola pa tudi skupna pravila. Pomemben element v okviru projekta je tudi t.i. zaščitna mreža, ki se na vsaki šoli oblikuje v nekoliko drugačni obliki. Namen zaščitne mreže je vzpostavitev sistema, ki otrokom na šoli omogoča sporočanje ob pojavih medvrstniškega nasilja, v kolikor ga zaznajo ali so sami žrtve. Za tiste otroke, ki potrebujejo več spodbude, da bi spregovorili, je vzpostavljen anonimni sistem sporočanja prek skrinjic zaupanja in zastavljanja vprašanj prek spleta. Kot eden izmed zelo učinkovitih elementov zaščitne mreže je tako imenovano mentorstvo, kjer vsak starejši učenec prevzame skrb za mlajšega učenca in mu pomaga, ko ta potrebuje pomoč. Pomembne pa so tudi tiste dejavnosti zaščitne mreže, znotraj katerih se otroci povezujejo s svojimi učitelji in vzpostavljajo pozitivne odnose, ki jim omogočajo lažje reševanje morebitnih problemov. To poteka prek športnih dejavnosti, igranja družabnih iger med šolskimi odmori itd. Tudi sodelovanje s starši je nujen element zaščitne mreže in zajema okrogle mize za starše, skupne šolske izlete, športne aktivnosti za starše in učence ter marsikaj drugega.

Maša Simič, Vodja odnosov z javnostmi, UNICEF Slovenija
masa.simic@unicef.si
031 667 070

Katarina Klemenc Dinjaški, Direktorica korporativnega komuniciranja, Lek d.d.
katarina.klemenc_dinjaski@sandoz.com
01/ 58 02 999

mag. Barbara Stegel, Direktorica odnosov z javnostmi, Poslovni system Mercator d.d.
barbara.stegel@mercator.si
01 560 1048 / 01 560 1196