Nova delavska direktorica

4. 6. 1999

Ljubljana, 4. junija – Svet delavcev je na seji 4. junija izglasoval predlog za imenovanje nove delavske direktorice in je nadzornemu svetu predlagal, naj na to mesto v upravi imenuje Alenko Vukadin Škulj, dosedanjo direktorico enote Proizvodnja farmacevtskih izdelkov.

Alenka Vukadin Škulj, rojena leta 1954, je po izobrazbi diplomirani inženir farmacije. Bila je Lekova štipendistka in se je v Leku zaposlila leta 1979. Več let je delala kot raziskovalka in razvojna tehnologinja v oddelku farmacevtska tehnologija v enoti razvoj in raziskave. Leta 1989 je postala vodja obrata proizvodnja injekcij in kmalu zatem še področja sterilni izdelki v enoti farmacija.

Od leta 1991 Alenka Vukadin Škulj vodi enoto proizvodnja farmacevtskih izdelkov, v kateri je zaposlenih več kot 500 ljudi. Za svoje delo je prejela več priznanj in nagrad, med drugim leta 1993 Lekovo plaketo dela. Leta 1996 je končala usposabljanje iz vodenja poslovnih procesov.

Pri svojem delu si je nabrala večletne izkušnje na področju vodenja proizvodne enote z več sto zaposlenimi, vodenja strokovnih sodelavcev in obvladovanja kakovosti farmacevtskih izdelkov.

Sodelovala je pri več projektih, med drugim pri modernizaciji tabletarne, ki je bila ena pomembnejših Lekovih naložb v preteklih letih. Skupaj s sodelavci je vpeljala sistem motiviranja zaposlenih, s katerim so z različnimi komunikacijskimi programi in orodji uspeli doseči višjo raven medsebojnega komuniciranja in s tem tudi medsebojnih odnosov med zaposlenimi.