Po raziskavi revije Kapital Lek najuglednješe slovensko podejtje

13. 4. 1999

Farmacevtska družba Lek je bila v lanskem letu po mnenju 505 anketiranih gospodarstvenikov najuglednejše slovensko podjetje. Ob današnjem odprtju sejma Kapital je nagrado prejel predsednik uprave družbe Lek dr. Andro Ocvirk. Nagrado za najuglednejšega finančnika je letos prejel France Arhar, guverner Banke Slovenija.

Revija Kapital se je tudi letos odločila za Raziskavo aktualnih poslovnih dogodkov, ki jo je med 505 majhnimi, srednjimi in velikimi podjetji iz cele Slovenije izvedlo podjetje SPEM Komunikacijska skupina. 318 anketirancev zaseda vodilne položaje v svojih podjetjih.

Anketiranci so kot najuglednej{e slovensko podjetje v lanskem letu navedli Lek (23,2 % glasov), sledijo mu Slovenska naftna družba Petrol (7,6 %), Gorenje (6,3 %), Mura (3,2 %), Hermes Softlab (2,8 %), Pivovarna Laško (2,4 %), Mercator (2,2 %) in Merkur Kranj (2,0 %). Značilnost vsakoletne raziskave je, da podjetje, ki je zmagalo v prejšnjem letu, prihodnje leto ne more biti ponovno izbrano za to prestižno nagrado.

Rezultati raziskave revije Kapital se ujemajo tudi z rezultati raziskave revije Central Business Europe, ki je za najboljše slovensko podjetje v letu 1998 prav tako izbrala farmacevtsko družbo Lek, kar kaže, da se družba uspešno spopada z vedno bolj zaostrenimi tržnimi razmerami.