Poslovanje Leka d. d. v letu 2007*

17. 1. 2008

Lek d. d. (Lek) je leta 2007 posloval skladno s poslovnimi usmeritvami. Sandoz, katerega del je tudi Lek, je dosegel 7.169 mio. USD prodaje, kar je 20 % več kot leto prej (13-odstotna rast v lokalni valuti).

Lek je eden ključnih stebrov Sandozovega poslovanja in prispeva k doseženim rezultatom skozi vse poslovne procese. Deluje znotraj Sandoza kot (1) globalni razvojni center za farmacevtske izdelke, učinkovine in tehnologije, kot (2) globalni proizvodni center za učinkovine in farmacevtske izdelke, kot (3) kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot (4) eden od šestih Novartisovih centrov za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil in kot (5) center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope. Vedno pomembnejšo strateško vlogo znotraj Sandoza imajo tudi Lekovo znanje in izkušnje o razvoju, proizvodnji ter trženju zdravil brez recepta.

Lekovo znanje za razvoj podobnih bioloških zdravil

Oktobra 2007 je Lek v Mengšu odprl Razvojni center biofarmacevtike, ki je eden od šestih centrov biofarmacevtike v Novartisu in prispeva h krepitvi položaja Leka in Sandoza na enem najzahtevnejših področij farmacevtike. Lekovo znanje tako omogoča razvoj novih podobnih bioloških zdravil tako za globalne Sandozove trge kakor za domači, slovenski trg. Do zdaj smo v Leku v biofarmacevtiko vložili skoraj 40 mio. EUR, od tega je bila vrednost naložbe v razvojni center v Mengšu v prvi fazi skoraj 7 mio. EUR, v prihodnje pa bo Lek nadaljeval vlaganja v opremo laboratorijev za nadgradnjo razvojnih zmogljivosti. Novi razvojni center pomeni tudi nova delovna mesta za vrhunske strokovnjake. V razvoju podobnih bioloških zdravil v Leku deluje 100 strokovnjakov mikrobiologije, biologije, biokemije, kemije, farmacije in drugih naravoslovnih ved, ki s svojim znanjem ključno prispevajo k razvoju teh zdravil za globalne Sandozove trge.

Povečanje obsega proizvodnje

V najpomembnejšem in največjem delu proizvodnje, proizvodnji farmacevtskih izdelkov, smo lani dosegli visoko rast. Največjo rast sta dosegli proizvodni enoti v Ljubljani (proizvodnja trdnih farmacevtskih oblik), 26-odstotno, in na Prevaljah, 23-odstotno.

V začetku decembra so na Prevaljah proizvedli 100.000. paleto vodilnega Lekovega izdelka, širokospektralnega antibiotika, ki je kombinacija amoksicilina in klavulanske kisline in je namenjen zdravljenju različnih okužb. To je pomemben uspeh za celoten Lek, še posebej za Lekov obrat na Prevaljah in njegove zaposlene.

Trženje in prodaja

V skladu z organizacijo in s strateškimi usmeritvami Sandoza smo lani povečevali delež prodaje družbam v skupini Sandoz, ki tržijo izdelke na posameznih trgih.

Vodilni Lekovi trgi v letu 2007 so bili Rusija, Poljska, Slovenija in ZDA. Lek kot del globalne družbe Sandoz prodaja tako lastne izdelke kakor izdelke drugih Sandozovih družb. V letu 2007 smo zmanjšali obseg prodaje nekaterih izdelkov drugih Sandozovih družb prek Leka v ZDA, tako da so zdaj ZDA med vodilnimi Lekovimi trgi po prodaji na četrtem mestu. Prodajo na domačem, slovenskem trgu je še naprej zaznamovalo nadaljnje zniževanje cen, medtem ko je Lekova prodaja na drugih ključnih območjih rasla. Visoko rast smo dosegli v Ruski federaciji (29,9-odstotno), rasli smo tudi v naši tradicionalni regiji Srednja in Vzhodna Evropa (14 %).

Lek je ponovno ustvaril največ svoje prodaje s farmacevtskimi izdelki (zdravila na recept), najvišjo rast prodaje je dosegel pri zdravilih brez recepta. V Sloveniji je Lek v segmentu zdravil brez recepta (Lekova domača lekarna) ohranil vodilno mesto in povečal tržni delež na 23,7 %.

Med izdelki je bil tudi v letu 2007 na vodilnem mestu najpomembnejši Lekov izdelek širokospektralni antibiotik, ki je globaliziran izdelek glede na število trgov ter prodajnih poti in se tudi v Sandozu uvršča na eno od vodilnih mest. Sledi mu omeprazol (za zdravljenje želodčnih težav, zlasti razjed dvanajsternika in želodca), ki s trženjem v ZDA in tudi na tradicionalnih trgih utrjuje mesto drugega izdelka. Med vodilnimi izdelki oz. blagovnimi znamkami sta še Lekovo zdravilo, ki deluje protibolečinsko in protivnetno, in Linex (za uravnavanje fiziološkega ravnotežja).

Izjemno rast so dosegli vodilni izdelki brez recepta, in sicer Linex (31-odstotno), Persen (55-odstotno) in Immunal (26-odstotno); vsi trije se uvrščajo med 10 vodilnih Lekovih izdelkov.

Razvojna vlaganja

Obseg vlaganj Leka v razvojno-raziskovalne dejavnosti raste in je v letu 2007 dosegel 69,5 mio. EUR.

V Razvojnem centru Slovenije razvijamo izdelke za Evropsko unijo, ZDA, Kanado, Japonsko in Avstralijo, v letu 2007 pa smo dodali še nove razvojne projekte za trge Brazilije in nekatere druge razvijajoče se generične trge ter tako dosegli visoko stopnjo globalizacije. Število razvojnih projektov v zadnjih letih narašča: tako smo imeli v letu 2007 v razvojnem portfelju več kot 200 razvojnih projektov, ki so zajemali več kot 70 različnih molekul.

O pomenu Lekovih raziskovalcev znotraj Novartisa priča tudi nagrada VIVA – Novartisova nagrada za izstopajoče znanstvene dosežke. Za leto 2007 jo je izmed vseh Sandozovih znanstvenikov – poleg treh sodelavcev iz Nemčije in Španije – prejel tudi Lekov raziskovalec dr. Janez Kerč, ki je pripomogel k nastanku mnogih inovativnih pristopov v Leku.

Lani smo bili uspešni tudi na področju intelektualne lastnine, kjer smo uspešno zaključili pomembno patentno tožbo.

V okviru Sandoza Lekov razvoj predstavlja globalni razvojni center za farmacevtske izdelke, učinkovine in tehnologije ter center odličnosti pri razvoju podobnih bioloških zdravil.

Lekov razvoj predstavlja 1/3 vseh Sandozovih razvojnih projektov.

Investicijska vlaganja

V letu 2007 smo nadaljevali projekt povečevanja proizvodnje na ljubljanski lokaciji. Projekt, ki predvideva povečanje obsega proizvodnje na 5 milijard trdnih oblik (tablete, filmsko obložene tablete, kapsule, dražeji …) na leto, pomeni 11,7 mio. EUR vloženih sredstev in poteka po načrtih.

Lani smo vlagali tudi v posodobitev in povečanje proizvodnje ter izboljšanje proizvodnih procesov v Lendavi, na Prevaljah in v Mengšu.

V letu 2007 smo izvedli tudi projekt izgradnje centra kontrole kakovosti na ljubljanski lokaciji. Sandozova naložba v Sloveniji je pomembna predvsem zato, ker bo z njo Lek zagotovil laboratorijske kapacitete za testiranje in sproščanje izdelkov na trge Evropske unije za izdelke, ki so proizvedeni v Sandozovih proizvodnih enotah zunaj EU (in tudi za Lekove izdelke za ves svet).

Novi center kontrole kakovosti bo zagotovil laboratorijske kapacitete za širitev proizvodnje trdnih in sterilnih farmacevtskih oblik, v njem bo sodoben mikrobiološki laboratorij, skladen z zadnjimi veljavnimi svetovnimi smernicami. Del novega centra je začel delovati v začetku letošnjega leta, drugi del naložbe bo končan v prvi polovici letošnjega leta.

V letu 2007 smo začeli graditi nov vrtec na ljubljanski lokaciji. Stavba, ki bo narejena v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami varstva in vzgoje otrok, bo začela delovati v prvem četrtletju letošnjega leta.

V letu 2007 smo za investicijska vlaganja namenili 69,5 mio. EUR.

Lek pilotno v Sandozu vpeljal nov poslovno-informacijski sistem

V skladu z Novartisovimi in s Sandozovimi strateškimi smernicami o poenotenju poslovno-informacijskih procesov znotraj celotne globalne organizacije je bil Lek izbran, da v letu 2007 pilotno izvede projekt vpeljave novega sistema v Sandozu. Gre za izjemno zahteven in pomemben projekt za globalno Sandozovo organizacijo, pri katerem je imel Lek ključno vlogo. Z lastnim znanjem in ob podpori zunanjih svetovalcev je projekt izpeljal v zahtevanih rokih in vstopil v leto 2008 z novim poslovno-informacijskim sistemom, ki predstavlja enega najzahtevnejših področij informacijske podpore poenotenemu poslovanju v globalni organizaciji.

Skrb za zaposlene

Lek je v letu 2007 postal ena od slovenskih družb, ki je prejela certifikat Družini prijazno podjetje. Ta projekt je bil za Lek izziv, s katerim smo želeli pregledati dosedanje ugodnosti za zaposlene (vrtec v Ljubljani, počitniške kapacitete za lekovce in njihove družine, novoletna obdaritev otrok vseh zaposlenih, piknik za zaposlene, družinski kolesarski maraton, srečanje Lekovih upokojencev itd.) in poiskati nove (npr. kasnejši prihod na delo za zaposlene z majhnimi otroki, počitniško varstvo …), s katerimi bi v vse hitrejšem in zahtevnejšem načinu življenja skušali pomagati našim zaposlenim usklajevati delo in družino.

Ob prvem evropskem dnevu varstva osebnih podatkov je informacijska pooblaščenka 29. januarja lani na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravila javno tribuno in podelila nagrado za dobro prakso pri varovanju osebnih podatkov. Kot edino podjetje v zasebnem sektorju jo je prejel Lek, v javnem sektorju pa Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. O varovanju osebnih podatkov redno izobražujemo zaposlene, tako da vedo, kaj so njihove pravice in dolžnosti na tem področju.

Lek se uvršča med 10 slovenskih podjetij, ki najbolj skrbijo za razvoj znanja in usposabljanja svojih zaposlenih. V letu 2007 smo za izobraževanje zaposlenih namenili 4,7 mio. EUR.

Lek je bil v letu 2007 izbran med deset najuglednejših delodajalcev. Ti delodajalci so bili izbrani na podlagi raziskave ugleda delodajalcev, v kateri je sodelovalo 285 slovenskih podjetij, potekala je devet mesecev, vključenih pa je bilo skoraj 9.000 kandidatov slovenske aktivne populacije, ki so določali po njihovem mnenju najuglednejšega delodajalca.

V Leku že vrsto let negujemo tradicijo omogočanja enakih možnosti pri zaposlovanju. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti in znanja in ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Že leta 1999 smo od Društva Manager prejeli priznanje ženskam prijazno podjetje. V Leku je bilo leta 2007 zaposlenih 47 % žensk in 53 % moških, med vodstvenimi delavci je več žensk kot moških, v upravi je enako število žensk in moških.

Ob koncu leta 2007 je bilo v Leku 3.076 zaposlenih (2.456 v Sloveniji in 620 v tujini), kar je več kot ob koncu leta 2006 (2.818 zaposlenih: 2.333 v Sloveniji in 485 v tujini).

Ob tem je treba poudariti, da visoke obremenitve stroškov dela v Sloveniji nižajo našo konkurenčnost na globalnem trgu.

*Vsi podatki v tem sporočilu za javnost so preliminarni, nerevidirani in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. V Leku je več kot 3.000 zaposlenih. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Novartis AG ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, cenovno ugodna generična zdravila, preventivna cepiva in diagnostična sredstva in izdelke za zdravje potrošnikov. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2007 so družbe v skupini Novartis (brez upoštevanja odprodaj v letu 2007) dosegle čisti prihodek od prodaje v višini 38,1 milijarde ameriških dolarjev in čisti dobiček 6,5 milijard ameriških dolarjev. Približno 6,4 milijarde ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 98,200 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com