Lek najboljše podjetje v Sloveniji

28. 11. 2007

Časopisna priloga Delo FT skozi vse leto po najrazličnejših kazalcih analizira najboljša slovenska podjetja. Na osnovi tega pripravi vrsto lestvic, ki jih na koncu leta združi in prečeše še enkrat. Na njihovi osnovi dobijo tako imenovanega superprvaka – najuspešnejše podjetje. Ta laskavi naslov si je letos prislužil Lek.

Kot so zapisali v Delovi prilogi je Lek že dolga leta med najuspešnejšimi slovenskimi podjetji in je tudi v tuji lasti ostal izjemno uspešno podjetje. Lek veliko investira v Sloveniji, tako v proizvodne zmogljivosti kot v razvoj, hkrati pa se krepi tudi Lekova razvojna vloga v Sandozu.

Zlasti leto 2006 je bilo za nas zelo uspešno. Devet odstotkov prodaje smo dosegli v Sloveniji, 48 odstotkov v Srednji in Vzhodni Evropi, v zahodni Evropi, ZDA in drugih prekomorskih državah pa 43 odstotkov. Najobčutneje se je prodaja v lanskem letu povečala v Zahodni Evropi, ZDA in prekomorskih državah, in sicer za 62 odstotkov. S 115 milijoni evrov čistega dobička smo bili lani po dobički prvo slovensko podjetje, po lanskih skupnih prihodkih pa sedmo največje podjetje v Sloveniji. Lansko skoraj 28-odstotno povečanje čistega dobička je bilo posledica rasti prodaje ter izboljšav delovnih procesov in optimizacije administrativnega dela poslovanja.

Nedvomno pa k takim dosežkom veliko pripomorejo zlasti naložbe v razvojno-raziskovalno dejavnost, so še zapisali v Delovi prilogi. Za te naložbe smo lani namenili 9,5 odstotka prihodkov od prodaje. V Razvojnem centru Slovenija razvijamo izdelke za Evropsko unijo, ZDA in Kanado, lani pa smo tem dodali še veliko razvojnih projektov za Japonsko in Avstralijo ter tako dosegli visoko stopnjo globalizacije. O pomenu Lekovih raziskovalcev v okviru Novartisa in Sandoza govori tudi to, da sta Novartisovo nagrado Viva za izjemne znanstvene dosežke lani med vsemi Sandozovimi znanstveniki prejela tudi dva lekovca. Letošnjo jesen smo odprli tudi nov Razvojni center Biofarmacevtike, ki bo utrdil vodilno mesto Leka in Sandoza v biofarmacevtiki.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com