Leku priznanje TOP 10 – 2007 za vlaganje v izobraževanje zaposlenih

20. 11. 2007

V sklopu konference Izobraževalni management 2007, ki jo je na Bledu organiziralo podjetje Planet GV, so razglasili letošnje zmagovalce TOP 10 – 2007, s katerim je Inštitut za izobraževalni management Sofos poiskal deset slovenskih podjetij in organizacij, ki sistematično vlagajo v znanje in skrbijo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Dobitnik priznanja TOP 10 – 2007 je tudi družba Lek.

Na podelitvi so predstavili primerjalno analizo napredka glede na prejšnja leta in rezultate, ki izhajajo iz letošnjega prenovljenega razpisa. Podatki kažejo, da so podjetja v povprečju povečala proračun za izobraževanje glede na celotne prihodke (letos 1,61%, lani 0,97%), povečalo pa se je tudi povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega, ki je največje doslej. In sicer se je vsak zaposleni leta 2006 v povprečju izobraževal 57,84 ur. Delež izobraževalnega proračuna glede na skupne stroške dela je v bil v letu 2006 povprečju 5,749%, povprečna letna investicija v izobraževanje na zaposlenega je znašala 1.982,28 evrov.

Priznanje TOP 10 – 2007 so poleg Leka prejeli Ernst & Young d.o.o., Gorenje,d.d., Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., Infotehna d.o.o., Sistemi za upravljanje dokumentov in procesov, Krka, d.d., Novo mesto, Poslovna skupija Sava, Premogovnik Velenje d.d., Smart Com d.o.o. in Trimo d.d.

Priznanje TOP 10 – 2007 pomeni dodatno potrditev Lekovega načrtovanega dela in vlaganja v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Za izobraževanje smo v letu 2006 namenili več kot 3.500.000 EUR.

V Leku imamo izoblikovano štipendijsko politiko, za zaposlene skušamo sistematično načrtovati razvoj znanj in veščin za njihovo dolgoročno zaposljivost.

Lek je družba, ki veliko vlaga v raziskave in razvoj, zato je tudi skrb za stalno učenje, izobraževanje in napredovanje zaposlenih ključnega pomena za rast in napredek družbe. Naši zaposleni se udeležujejo različnih internih in zunanjih izobraževanj v Sloveniji, kot del globalne družbe pa imajo edinstveno možnost pridobivanja znanja v tujini ter učenja skozi sodelovanje pri mednarodnih projektih z vrhunskimi tujimi strokovnjaki.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com