Tudi starejši vadimo

Redna vadba pomembno prispeva h kakovostnejšemu življenju starostnikov

Rezultati prve faze raziskovalnega projekta Tudi starejši vadimo

10. 11. 2007

Ljubljana, 10. 11. 2007 – Danes je na Fakulteti za šport potekal že 2. mednarodni simpozij z naslovom Vadba za starejše osebe z zmanjšano mobilnostjo. Na simpoziju so bili predstavljeni rezultati prve faze projekta Tudi starejši vadimo, pri katerem sodelujejo Fakulteta za šport, Fakulteta za socialno delo, Visoka šola za zdravstvo, Ortopedska klinika in VISPORT d.o.o. Partner projekta je družba Lek, član skupine Sandoz, ki je na simpoziju vodji projekta prof. dr. Vojku Strojnik podarila tudi ček v vrednosti 1.500 EUR za nakup pripomočkov, ki jih potrebujejo za izvajanje vadbe za starejše.

Na simpoziju Vadba za starejše osebe z zmanjšano mobilnostjo so govorci predstavili rezultate prve faze raziskovalnega projekta Tudi starejši vadimo, v katerem sodeluje šest domov za starejše občane: Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Fužine, Ptuj, Prevalje, Črneče – Dravograd in Trbovlje. “Upadanje telesnih funkcij med staranjem je posledica mnogih dejavnikov, precejšnji del tega upadanja pa je mogoče preprečiti ter v nekaterih primerih celo vrniti v prvotno stanje z zgodnjim odkrivanjem pomanjkljivosti in primernim posredovanjem, ki sloni na redni telesni oziroma gibalni dejavnosti. To velja tudi za starejše osebe z omejeno mobilnostjo, ne glede na to, ali preživljajo tretje obdobje svojega življenja doma ali v domovih za starejše občane,” je povedal prof. dr. Vojko Strojnik, vodja projekta Tudi starejši vadimo.

“Aktivno in zdravo preživljanje starosti lahko izjemno pripomore h kakovosti življenja posameznika ter njegovih bližnjih. Projekti, ki na to opozarjajo in hkrati ponujajo rešitve, kako starejšim osebam pomagati do zdravega, samostojnega življenja, so za našo družbo zelo pomembni. Rezultati projekta Tudi starejši vadimo so zelo spodbudni in pozitivni, zato smo v Leku zadovoljni, da podpiramo projekt,” je povedala Katja Razinger, vodja področja Marketing in Prodaja Slovenija v Leku.

Raziskava je potrdila vpliv vadbe na mobilnost starejših oseb

Izsledki prve faze raziskovalnega projekta Vadba za starejše osebe z omejeno mobilnostjo so pokazali, da je z redno in pravilno vadbo mogoče ne le zaustaviti procese upadanja posameznih gibalnih oziroma motoričnih sposobnosti starostnikov, temveč je posamezne sposobnosti mogoče celo izboljšati. Zato je treba spodbujati telesno dejavnost in izbrano gibalno udejstvovanje pri vseh starejših ljudeh, ne le pri zdravih, marveč tudi pri tistih, ki imajo določene zdravstvene težave in omejitve pri gibanju.

Med raziskavo je bil velik poudarek na vadbi za moč oziroma posameznih vrstah moči. Rezultati tega dela so pokazali in hkrati potrdili, da je vpliv vadbe specifičen glede na način mišičnega naprezanja in glede na položaj v sklepih pri izometričnem naprezanju. Rezultati so pokazali, da lahko kot posledico izbrane vadbe ob dovolj veliki obremenitvi pričakujemo napredek v enakih mišičnih naprezanjih kot jih vsebuje vadba. To je gotovo pomembno spoznanje, ki ga bo v praksi pri izvedbenih programih treba upoštevati.

Raziskovalci so ugotovili, da trening moči pri starostnikih lahko izboljša največje obsege gibov v tistih sklepih, ki so aktivno vključeni v vadbo. S specifično vadbo je mogoče izboljšati gibljivost prsnega in vratnega dela hrbtenice starostnikov, prav tako pa tudi v lumbalnem predelu hrbtenice. Tudi ta spoznanja je mogoče vključiti v redno telesno vadbo starejših ljudi in tako prispevati k njihovi boljši opravilni sposobnosti.

Za starejše osebe z zmanjšano mobilnostjo je hoja kot sredstvo mobilnosti izjemno pomembna in je tesno povezana s kakovostjo njihovega življenja. Redna vadba varuje starostnike pred padci, ki so večinoma posledica slabega ravnotežja oziroma slabe kontrole telesa, kar je tudi povezano z zmanjševanjem moči. Izsledki študije so pokazali izboljšanje v stabilnosti stoje oziroma v ravnotežju pri določeni specifični vadbi. Raziskovalci so preučevali tudi vpliv vadbe pri starostnikih na hojo po ravnem in po stopnicah.

Projekt Tudi starejši vadimo je namenjen starejšim osebam z gibalnimi omejitvami, ki jih omejujejo na gibanje v stanovanju ali v ožjem okolju njihovega bivališča. Po ocenah pa se da v tej skupini oseb z vadbo bistveno izboljšati mobilnost. Nekatere ocene kažejo, da lahko vadba starostnike gibalno “pomladi” tudi do 20 let. Projekt se loteva problematike gibanja starejše populacije z metodami, ki predstavljajo nov pristop tako v Sloveniji kot v Evropi.

Dodatne informacije:
Igor Žerjal
Visport d.o.o.
Telefon: 05/627 83 82
E-pošta: igorz@visport.si

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com