Na Lekovem dnevu odprtih vrat so obiskovalci spoznali obrat na Prevaljah, kjer proizvajajo Lekov vodilni izdelek Amoksiklav. – Predvidoma konec novembra 2007 bodo izdelali 100.000. paleto Amoksiklava.

Lekov dan odprtih vrat na Prevaljah

25. 10. 2007

Prevalje, 25. oktober 2007 – Danes je na Prevaljah potekal Lekov dan odprtih vrat, ki so se ga udeležili župani, predstavniki občinskih svetov in uprav Občine Prevalje in okoliških občin ter prebivalci Prevalj in bližnjih krajev. Direktor Leka Prevalje Zlatko Ajd je s sodelavci obiskovalcem spregovoril o delovanju in prihodnosti Leka na Prevaljah ter o Lekovi družbeni odgovornosti, še posebej varovanju okolja. “V Leku na Prevaljah smo že skoraj 30 let tesno vpeti v lokalno okolje in že tradicionalno pripravljamo dogodke, kjer se lahko srečamo z občani, jim predstavimo naše delo, hkrati pa prisluhnemo njihovim mnenjem in predlogom za skupno delo v prihodnje,” je poudaril Zlatko Ajd.

Lek na Prevaljah danes zaposluje približno 200 ljudi, ki delajo na skoraj 10.500 m2 pokritih površin. Več kot 90 odstotkov zaposlenih prihaja iz občin Mežiške in zgornje Dravske doline, več kot polovica je žensk. Začetki Leka na Prevaljah segajo v leto 1978, ko je tamkajšnji obrat za farmacevtsko in dentalno proizvodnjo postal del Leka. Leta 1988 so na Prevaljah začeli proizvajati Amoksiklav, še danes Lekov najpomembnejši izdelek. “Obseg proizvodnje se nenehno povečuje. V letu 2006 smo v več kot 60 držav po svetu prodali 23 milijonov pakiranj naših izdelkov, konec novembra 2007 pa bomo izdelali 100.000. paleto Amoksiklava, izdelano v novem obratu. Za prvih 10.000 palet smo potrebovali štiri leta, za naslednjih 10.000 18 mesecev, za zadnjih 50.000 palet pa bomo porabili manj kot tri leta,” je razložil Zlatko Ajd.

Lek na Prevaljah je tesno vpet v lokalno okolje V Leku namenjajo veliko pozornost varovanju okolja. V poslanstvu se je Lek zavezal, da bo skrbel za čisto okolje in proizvajal v skladu z evropskimi okoljevarstvenimi standardi. Na podlagi sprejete okolijske politike in prejetega standarda za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 Lek uresničuje poslanstvo z načrtovanim obvladovanjem vplivov na okolje, vodenjem okolijskih programov, rednim spremljanjem in merjenjem okolijskih vidikov poslovanja ter s takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanja. Temeljni pogoj za izvajanje Lekove dejavnosti – proizvodnja farmacevtskih učinkovin in izdelkov ter razvoj – je namreč skrb za zdrav in varen življenjski prostor.

V Leku na Prevaljah celovito obvladujejo vplive na okolje. Redno merijo emisije v okolje in ustrezno ukrepajo ob morebitnih odstopanjih. “Imamo ločen kanalizacijski sistem na lokaciji, lovilno skledo na prečrpališču in skladišču topil, lovilno skledo “požarnih” voda v visokoregalnem skladišču, zaprti krog hladilne vode ter ločeno zbiranje in oddajanje odpadkov pooblaščenim zbiralcem. Vzdržujemo in nadzorujemo vse sisteme za varovanje okolja, kar pomeni, da imamo zaprti sistem čiščenja emisij prašnih delcev v ozračje z absolutnimi filtri, izvajamo obdelavo tehnoloških odpadnih voda, biofiltracijo odpadnega zraka (odstranjevanje neprijetnih vonjav), obdelavo odpadnega zraka in preprečevanje čezmernih emisij hrupa,” je povedal Zlatko Ajd.

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju, namenja posebno pozornost otrokom ter pomaga na športnem, kulturnem, izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri. Tudi na Prevaljah je Lek tesno vpet v okolje in se trudi po najboljših močeh pomagati lokalni skupnosti. Podpirajo Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje, Gorsko reševalno službo – Postajo Prevalje, ženski odbojkarski klub Prevalje – šolsko in mladinsko sekcijo in Območni odbor Rdečega križa. Z večjimi ali manjšimi donacijami podpirajo najrazličnejše humanitarne, izobraževalne in kulturne dejavnosti, za stanovalce Doma starejših občanov na Prevaljah so pripravili družabno srečanje s tombolo ter odgovorno skrbijo za zdravje in varnost svojih zaposlenih.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com