Defibrilator

Lek podaril defibrilator Radiu Slovenija

24. 10. 2007

Lek je Radiu Slovenija podaril defibrilator, ki ga bodo lahko uporabljali radijci, namenjen pa bo tudi javni uporabi. S to gesto smo pridali svoj prispevek k akciji VAL-a 202 “Sekunde rešujejo”. V tej akciji so se valovci trudili, da bi ozavestili čim več ljudi o tem, da je zelo pomembno priskočiti na pomoč tistim, ki jih prizadene zastoj srca in jim z oživljanjem in s pomočjo defibrilatorja pomagati, da preživijo do prihoda reševalcev.

Defibrilator, ki smog a namenili radijcem in javni uporabi bo vključen v mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, že sedaj pa lahko na dispečerskem centru Ljubljana dobite informacijo o tem, da se na Tavčarjevi 17, v avli Radia Slovenija nahaja javno dostopni defibrilator.

Na zaključni prireditvi akcije Sekunde rešujejo v sredo, 24. 10. 2007, je Katja Razinger, vodja področja v Marketingu in prodaji Slovenija, odgovornemu uredniku VAL-a 202 Mirku Štularju predala avtomatski defibrillator. Radijci so ga namestili v avlo, predstavnik mobilne enote reševalcev pa je povabljenim gostom in predstavnikom medijev prikazal uporabo aparata.

Radijci so s svojo akcijo med 24. in 29. septembrom spodbujali prebivalce po Sloveniji, da so se udeležili brezplačnih tečajev oživljanja. Tekom akcije je bilo podarjenih tudi 30 novih defibrilatorjev, v Leku pa smo se odločili, da podarimo defibrillator, ki je po zagotovilu predstavnika mobilne reševalne enote kompatibilen z napravami, ki jih imajo reševalci, kar je zelo pomembno.

Tudi v Leku imamo dva defibrilatorja, poleg tega pa smo v že v letu 2005 prepoznali potrebo po javno dostopnih defibrilatorjih, zato smo prispevali sredstva za nakup dveh defibrilatorjev: eden je nameščen v podhodu Maximarketa, drugi pa potuje po Sloveniji.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com