Prvo leto projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki prineslo pozitivne rezultate – Otroci se želijo pogovarjati o nasilju in ga preprečevati, a potrebujejo podporo šolskih delavcev, staršev in širšega okolja – V letošnjem šolskem letu sodeluje že sedem osnovnih šol

Skupaj (spre)govorimo o nasilju med otroki

17. 10. 2007

Ljubljana, 17. oktober – UNICEF Slovenija je na današnji novinarski konferenci v sodelovanju z Društvom Zaletalnica predstavil rezultate uspešnega izvajanja projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki v lanskem šolskem letu. Skupaj s partnerjem projekta, farmacevtsko družbo Lek, pa je predstavil širitev projekta v letošnjem šolskem letu na štiri nove osnovne šole. V vlogi govorcev so bili učenci osnovnih šol, ki so že vključene v projekt, in predstavili svoje izkušnje z izvajanjem projekta na njihovi OŠ, kako jim je uspelo spregovoriti o nasilju med vrstniki in kaj so v enem šolskem letu uspeli spremeniti. Vrstnike, ki se v letošnjem šolskem letu projektu šele priključujejo, so skupaj s predsednico društva UNICEF Slovenija, Zoro Tomič in družbo Lek, spodbudili k prizadevanjem za varno in prijazno okolje v osnovnih šolah.

Z namenom opozarjanja na problem medvrstniškega nasilja v šolah je UNICEF Slovenija v letu 2006 pričel z izvajanjem zagovorniškega projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Nasilje med vrstniki je resen problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Zato je projekt usmerjen v ozaveščanje otrok in odraslih o tem, kaj nasilje je, da nasilje v nobeni obliki ni sprejemljivo in o načinih, kako nasilje uspešno preprečevati ali pa se z njim soočiti. Poudarek je predvsem na sodelovanju učencev, staršev, zaposlenih na šolah in lokalne skupnosti. V Sloveniji projekt strokovno vodi in koordinira UNICEF Slovenija v sodelovanju z Društvom Zaletalnica, ki ga na šolah tudi neposredno izvaja. V lanskem šolskem letu se je projekt prvič začel izvajati na treh OŠ; OŠ Šentvid, OŠ Ketteja in Murna iz Ljubljane ter OŠ Prežihovega Voranca iz Maribora.

Rezultati enoletnega izvajanja so vzpodbudni, saj kažejo, da so učitelji bolj pozorni na pojave medvrstniškega nasilja na šoli, ob posameznih primerih pa pogosteje in tudi bolj učinkovito ukrepajo. Tudi učenci ugotavljajo, da učitelji pogosteje opazijo in preprečujejo nasilje med vrstniki. Če bi videli ali bili udeleženi v primeru medvrstniškega nasilja, bi več kot dve tretjini učencev o tem spregovorilo odrasli osebi. Pomembno je, da je na teh šolah sedaj precej več učencev pripravljenih pomagati svojim vrstnikom in s posredovanjem preprečiti medvrstniško nasilje. UNICEF Slovenija je v okviru projekta izdal dva priročnika – priročnik za starše in priročnik za učence, ki sta bila predvsem zaradi uporabnosti izjemno dobro sprejeta tako med učenci, učitelji in starši. Slednji so bili navdušeni tudi nad delavnicami o vzgojnih stilih, ki so bile znotraj projekta namenjene prav njim. Vse to so spodbudni rezultati za širitev projekta na nove osnovne šole. V letošnjem šolskem letu bodo v projekt vključene tudi OŠ Spodnja Šiška, OŠ Koseze iz Ljubljane, OŠ Frana Erjavca in OŠ Milojke Štrukelj iz Nove Gorice, skupno torej sedem šol. Obstoja in razširitve projekta, ki si prizadeva izboljšati stanje na tem perečem področju, ne bi bilo brez pokroviteljev, ki si z UNICEF-om Slovenija in Društvom Zaletalnica prizadevajo omogočati otrokom varnejše in prijaznejše odraščanje.

Na konferenci za novinarje je bila zato posebna zahvala namenjena farmacevtski družbi Lek, članu skupine Sandoz, dolgoletnemu generalnemu pokrovitelju društva UNICEF Slovenija ter hkrati glavnemu pokrovitelju projekta POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki, ki je tudi v celoti zagotovil sredstva za izvajanje projekta na OŠ Spodnja Šiška. Marjan Novak, član uprave Leka, je ob tem povedal: “Medvrstniško nasilje med otroki je problem, ki je žal del današnjega časa in se dogaja tako v šolah kakor na ulicah, a ostaja pogosto skrito očem odraslih. Zato je toliko bolj pomembno, da o njem spregovorimo prav vsi. To je prvi korak na poti k reševanju težav, ki pa je ponavadi najtežji. Zato je ključno, da otroci v odraslih, ki so jim blizu, spoznajo svoje zaveznike, ki jim lahko zaupajo težave. Pomembno je, da izgine strah pred izrečenimi besedami. Naša naloga pa je, da jih po tem, ko se odločijo spregovoriti, ne pustimo na cedilu. Zato smo se v Leku z veliko odgovornostjo in zavedanjem o pomembnosti reševanja tega problema pridružili UNICEF-ovemu projektu POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Verjamemo, da lahko skupaj prispevamo k izboljšanju stanja na tem področju.”

Zahvala gre tudi Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Zavodu za šolstvo ter Mestni občini Nova Gorica, ki so podali pomemben prispevek k izvajanju projekta.

“V UNICEF-u verjamemo, da mora biti vsak otrok zaščiten pred nasiljem, zlorabo, zanemarjanjem in izkoriščanjem, zato skušamo oblikovati partnerske vezi, s katerimi bi še posebej varovali otroke. Varno okolje, ki ga lahko vzpostavimo skupaj za naše otroke pomeni varno in srečno odraščanje”, je poudarila Zora Tomič, predsednica UNICEF-a Slovenija. S projektom POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki UNICEF Slovenija potrjuje predvsem svojo vlogo zagovornika otrokovih pravic tudi v slovenskem okolju, delovanja v korist slovenskih otrok in ne zgolj svojega mednarodnega poslanstva.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com