Prosti čas in zabava mladih sta nosilni temi letošnjega tedna otroka

1. 10. 2007

Ljubljana, 1. oktobra 2007 – Danes se v Sloveniji začenja teden otroka, ki ga posvečamo v otrokovem življenju izjemno pomembnemu vprašanju: Ali imajo naši otroci in mladostniki dovolj možnosti za sproščeno, zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa ter njihovim letom in zanimanju primerno zabavo? Pravico do tega jim določa tudi Konvencija o otrokovih pravicah, ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH pa je tudi tema letošnjega, že 18. otroškega parlamenta.

“Na to temo bodo naša društva in zveze, članice Zveze prijateljev mladine Slovenije, pa tudi šole, vrtci in druge ustanove organizirali vrsto prireditev, posvetovanj in drugih dogodkov. S prireditvijo Z glavo na zabavo in z okroglo mizo na temo zabave ter prostega časa mladih pa se bodo v Murski Soboti tudi uradno začele dejavnosti 18. otroškega parlamenta,” razlaga Majda Struc, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Med pomembnimi dogodki v sklopu tedna otroka bo tudi uradno odprtje hiše zavetja Palčica pri Grosupljem, ki pod svojo streho že sprejema predšolske otroke, ki živijo v težkih razmerah.

Mag. Franc Hočevar, predsednik ZPMS: “Prosti čas, seveda, če je primerno organiziran, lahko daje otroku nove priložnosti, mu ponuja nova znanja, pomaga pri razvoju spretnosti, socialnih izkušenj in razvija prijateljske odnose s sovrstniki ter starejšimi. Stopnja otrokove ali mladostnikove svobode izbirati, se odločati in sodelovati v različnih programih je odvisna od njegove starosti, interesov, osveščenosti in materialnih razmer staršev ter okolja, v katerem živi. Ker se razlike med možnostmi, ki jih imajo otroci in mladostniki pri preživljanju prostega časa, še vedno povečujejo, v svoji letošnji poslanici ob tednu otroka slovensko javnost opozarjamo na vrsto vprašanj, ki bi jih morali in jih tudi lahko rešimo, da prosti čas, igra in zabava ne bodo za naše otroke past, temveč pomembna priložnost za primeren in zdrav razvoj.”

ZPMS je predstavila tudi dosežke humanitarnih akcij, s katerimi vsako leto omogočajo povsem brezplačne počitnice okoli 1000 otrokom iz vse Slovenije in s tem kakovostno preživljanje prostega časa. To so predvsem Pomežik soncu, Vsi smo bili otroci, letovanje otrok s posebnimi potrebami, Majhen dar za velike radosti – letovanje otrok s podeželja, letovanje družin in projekt Medgeneracijski tabor. Veliki partner pobude Pomežik soncu in sponzor tedna otroka je že vrsto let farmacevtska družba Lek, članica skupine Sandoz.

“Teden otroka je priložnost, ko lahko skupaj z otroki, ki znajo zelo iskreno povedati, kaj jih pesti, iščemo možnosti za ustvarjanje prijetnega in ustvarjalnega otroštva ter odmikamo ovire, ki so na poti. To v Leku v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije delamo že vrsto let in prizadevanja bomo še nadaljevali,” pravi Darija Brečevič, članica uprave Leka, in dodaja: “Živimo v časih, ko so človekove in otrokove pravice, kakovost življenja in enakost vseh pogosto izgovorjene besede. Zato se včasih zdi, kot da je za vse to poskrbljeno. Vendar to žal ne drži in nujno je, da se tega zavedamo, spremljamo dogajanje v našem okolju in poskušamo čim več prispevati k ustvarjanju lepšega življenja. Predvsem ko gre za najmlajše, ki ves čas potrebujejo našo pomoč in podporo. Kar otroci doživijo v otroštvu, je pečat, ki ga nosijo s seboj, ko odrastejo. Naš cilj mora biti vsem otrokom in mladostnikom zagotoviti enake možnosti za razvoj, zdravo in polno življenje, brez socialnih stisk, ki nikakor ne sodijo v otroško življenje.”

ZPMS izvaja množico prostočasnih programov in po seštevkih, ki jih pripravijo vsako leto, se programov, prireditev in drugih dogodkov, ki jih organizirajo članice ZPMS, vsako leto udeleži 250 tisoč otrok, mladostnikov in njihovih staršev, v programih pa sodeluje blizu 4000 prostovoljcev.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com