Nadzorni svet Leka potrdil razširjeno upravo družbe

10. 7. 2007

Ljubljana, 10. julij – Nadzorni svet Leka, člana skupine Sandoz, je na današnji redni seji potrdil razširjeno upravo družbe po predlogu mag. Vojmirja Urlepa, ki bo s 1. avgustom 2007 na mestu predsednika uprave nasledil Janjo Bratoš. Dosedanji štiričlanski upravi Leka, ki ostaja z nastopom novega predsednika uprave v enaki sestavi, se bosta pridružila nova člana Markus Delfosse, zadolžen za tehnične operacije, in Darija Brečevič, zadolžena za kadre.

Lek predstavlja enega najpomembnejših delov Sandoza na področju tehničnih operacij (nabava, proizvodnja, oskrba kupcev). V zadnjem času je ta del Lekovega poslovanja v fazi intenzivne rasti in vlaganj in ima pomembno vlogo v celotnem poslovanju naše družbe, zato ta funkcija dobiva tudi mesto v upravi.

Za vodenje tega dela poslovanja smo uspeli pridobiti Markusa Delfossa, ki je bil do zdaj globalni vodja Tehničnih operacij v celotnem Sandozu in je veliko prispeval k izgradnji in krepitvi te globalne funkcije; vodil je tudi projekt racionalizacije proizvodnega omrežja pri pripojitvi Hexala Sandozu.

Markus bo postal vodja Tehničnih operacij za Ljubljano in bo vodil proizvodnjo farmacevtskih izdelkov na vseh lokacijah v Sloveniji, tako v Ljubljani, Lendavi, Mengšu kot na Prevaljah. Usklajeval bo vse dejavnosti na lokacijah in zagotavljal usklajenost enot Inženiring, Oskrba in Zdravje, varnost in okolje. Poleg tega bo vodil tudi Tehnične operacije za Poljsko in Romunijo in sodeloval pri strateških projektih, povezanih s povečanjem proizvodnje in pakiranja v Srednji in Vzhodni Evropi.

Markus Delfosse je izkušen in uveljavljen Sandozov sodelavec, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami okrepil Lekovo ekipo in področje tehničnih operacij v Sloveniji in regiji.

Ker uspešno rast poslovanja zagotavljajo zaposleni, je mesto v upravi dobilo tudi kadrovsko področje, ki ga vodi Darija Brečevič. Darija se je Leku pridružila 1. decembra 2006 kot vodja kadrovskega tima Tehničnih operacij za Slovenijo in Romunijo, 1. aprila letos pa je bila imenovana za direktorico Kadrov. Darija si je že pred prihodom v Lek in Sandoz nabrala bogate izkušnje na tem področju kot direktorica kadrov v predstavništvu Johnson & Johnson (J & J) za medicinske pripomočke in diagnostiko. Pred tem je delala v Leku kot kadrovski generalist. Darija je po poklicu psihologinja, diplomirala je na Univerzi v Ljubljani.

Poleg dveh novih članov bodo Lekovo upravo sestavljali tudi dosedanji člani Ksenija Butenko Černe, članica uprave, ki je odgovorna za upravljanje in zagotavljanje pravno skladnega delovanja družbe z relevantno lokalno in EU-zakonodajo ter za delovanje družbe kot družbeno odgovornega podjetja, člana skupine Novartis/Sandoz, Anette Weber, članica uprave za finance, in mag. Marjan Novak, član uprave in delavski direktor.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne
generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in
tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot
kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni
center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in
kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih
storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi
poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in
dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni
svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu
2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na
voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na
področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno
dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem
portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med
njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in
motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne
hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi
posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne
organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev,
vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs
(ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel
Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6
milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje
zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš
cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje
bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega
življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri
patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki
temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko
kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez
recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej
skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini
7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in
razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki
poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno
101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:

Katarino Klemenc Dinjaški

Korporativno komuniciranje

Lek farmacevtska družba d. d.

telefon: 01 580 22 43

telefaks: 01 580 24 32

komuniciranje.lek@sandoz.com