"POMEŽIK SONCU - omogočimo počitnice vsem otrokom"

Letos bodo otroci že deveto leto zapored pomežiknili soncu

8. 5. 2007

S pobudo “POMEŽIK SONCU – omogočimo počitnice vsem otrokom” Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) že deveto leto zapored spodbuja dobre ljudi, naj po svojih močeh prispevajo za letovanje otrokom, ki bi zaradi socialne stiske njihovih družin med počitnicami ostali doma, prepuščeni sami sebi in ulici. Letos želijo na počitnice ponovno odpeljati okrog 700 otrok, ki morda nikoli ne bi videli morja. V pobudi kot partner že vsa leta sodeluje farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, ki s finančno pomočjo in organizacijo Sončkovega živžava prispeva k prijetnejšemu počitnikovanju otrok.

“Počitnice so otrokom najljubši del leta, za njihovo odraščanje pa najbolj pomemben čas, saj lahko takrat sprostijo svojo ustvarjalnost, če le imajo možnosti za to. Torej bi bilo prav, da ima vsak otrok možnost za sproščujoče, ustvarjalne in varne počitnice,” poudarja predsednik ZPMS mag. Franc Hočevar in dodaja, da so državljanke in državljani Slovenije kot posamezniki in kot predstavniki gospodarskih družb, organizacij in ustanov pobudo izjemno dobro sprejeli. “Z njihovo pomočjo in ob odlični podpori medijev smo do zdaj zbrali 1.037.930 evrov in s tem omogočili brezplačno letovanje 5403 otrokom. Tako postajamo vedno večja družina dobrih ljudi, ki nam je mar za kakovost življenja otrok, najšibkejšega člena v družbi,” razlaga mag. Hočevar.

Pobudo POMEŽIK SONCU je že takoj na začetku kot veliki pokrovitelj in partner podprla farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz. S tem se je Lek pridružil prizadevanjem za ustvarjanje zdravega, veselega in prijaznega otroštva vseh otrok. V zadnjih štirih letih za otroke, ki letujejo s pomočjo “pomežika”, pripravi še prav poseben dan – SONČKOV ŽIV ŽAV, kjer lahko otroci pokažejo svoja znanja in spretnosti ter se predvsem neizmerno zabavajo. Takrat Lek otroke obdari in razveseli tudi s posebnimi darili. “Mnogokrat so prav otroci tisti, ki nosijo vse breme družinskih težav in so velikokrat opeharjeni za svoje osnovne pravice. Tako kot se nekaterim otrokom zdijo počitnice na morju nekaj tako vsakdanjega kot to, da sonce zjutraj vstane in zvečer zaide, tako je za mnoge otroke počitnikovanje ob morski vodi ali gorskih potokih vsaj tako nedosegljivo kot pot na Luno. Neizmerno veselje, igrivost in hvaležnost – vse to izžareva iz otroških oči, ko jih obiščemo v okviru akcije POMEŽIK SONCU in za njih pripraviamo SONČKOV ŽIV ŽAV. Dan, ki ga preživimo skupaj ob igrah, nastopu pevcev in plesalcev ali obisku olimpijca Luke Špika, nam pokaže, da naše sodelovanje z ZPMS dosega zastavljene cilje,” je povedala predstavnica Leka Katarina Klemenc Dinjaški in dodala: “Poslanstvo Leka je skrbeti za zdravje in boljšo kakovost življenja. Prepričani smo, da v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije to poslanstvo izpolnjujemo, saj pomagamo prav tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.”

Po konvenciji o otrokovih pravicah ima vsak otrok pravico do primernega preživljanja prostega časa, do počitnic, ki so namenjene počitku in sprostitvi ter tudi krepitvi zdravja. Organizirano letovanje daje možnosti in priložnosti za dodatno osebnostno rast, uresničevanje številnih interesov in sposobnosti, pridobivanje novih znanj, razvoj socialnih spretnosti, navezovanje stikov s sovrstniki in nenazadnje za krepitev zdravja otrok in mladostnikov. Prav zato se je ZPMS v svojih strateških ciljih zavzela, da si bo neprestano prizadevala zagotavljati enake možnosti za vključevanje vseh otrok – tudi otrok iz socialno šibkih družin – v organizirane prostočasne dejavnosti in da bo nenehno spodbujala vse dobromisleče ljudi k odpravljanju socialne izključenosti otrok.

Zveza prijateljev mladine Slovenije v svoji bogati več kot 50-letni tradiciji organizira otrokom prijazna letovanja s pestrim programom in prijaznimi pedagogi, vzgojitelji ter zdravstvenimi delavci, ki poskrbijo, da se otroci na letovanju počutijo prijetno. V prijateljskem vzdušju si krepijo zdravje in izboljšajo počutje. Vsako leto odide na letovanje z ZPMS okoli 30 tisoč otrok. Letovanja so organizirana v različnih krajih, v 14 sodobno urejenih počitniških domovih Zveze prijateljev mladine ob morju in v hribih.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu 2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6 milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini 7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com