Lek podprl tretjo razširjeno izdajo Slovenskega medicinskega slovarja

7. 5. 2007

V Leku, članu skupine Sandoz, je bila predstavljena tretja, razširjena izdaja Slovenskega medicinskega slovarja, ki ga je izdala ljubljanska Medicinska fakulteta. Nova izdaja slovarja vsebuje 67.319 geselskih iztočnic in stalnih zvez, kar je približno 11 odstotkov več gradiva kot v prvi izdaji. Na predstavitvi je zbrane najprej nagovoril minister za zdravje mag. Andrej Bručan, dr. med., ki je poudaril pomen slovarja ne samo za medicinsko stroko, temveč za celoten slovenski narod.

V svojem pozdravu je dekan Medicinske fakultete prof. dr. Dušan Šuput, dr. med. povedal, da je slovar velika pridobitev za študente medicine, saj jim omogoča poglobljeno strokovno izražanje v domačem jeziku.

Slovar bo v pomoč zdravnikom in farmacevtom pri njihovem vsakdanjem delu z bolniki in tudi pri medsebojni komunikaciji. Navodila za pravilno zapisovanje, izgovorjavo in uporabo pa bodo dobrodošla tudi študentom in vsem strokovnjakom, ki pišejo strokovna in poljudna besedila ali javno nastopajo.

V primerjavi s prvo knjižno izdajo leta 2002, katere priprava je trajala 23 let in pri kateri je sodelovalo 98 sodelavcev, vsebovala pa je 60.700 geselskih iztočnic in stalnih zvez, je pri tretji izdaji sodelovalo 62 sodelavcev (avtorjev, urednikov, jezikovnih svetovalcev in računalnikarjev), vsebuje pa 67.319 geselskih iztočnic in stalnih zvez (kar je za približno 11% več gradiva kot v prvi izdaji). Tretja izdaja je nastajala 5 let. “Vzrok za krajši čas priprave je dosledna uporaba računalniške tehnologije: avtorji so oddajali svoje prispevke v digitalni obliki, uredniki so jih urejali in usklajevali s starim gradivom neposredno v računalniku, komunikacija med avtorji, uredniki in jezikovnimi svetovalci pa je potekala po elektronski pošti. Posledica je bila večja učinkovitost dela,” je razložil glavni urednik prof. Miroslav Kališnik.

Prva izdaja je bila v strokovni javnosti dobro sprejeta. Lek je nato leta 2003 izdal v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani drugo, elektronsko obliko, in sicer na CD-ju in v spletni različici. Brezplačno je bila razdeljena zdravnikom, farmacevtom in študentom. Uredništvo slovarja na Medicinski fakulteti v Ljubljani predvideva tudi nadaljnje izdaje, v začetku leta 2008 že naslednjo v elektronski obliki. K sodelovanju nameravajo pritegniti več mlajših sodelavcev, tudi z Medicinske fakultete v Mariboru. Osnovna ideja je ohranitev in spodbujanje biomedicinske terminološke tradicije na Slovenskem.

“Znanstveno delo ter raziskave in razvoj so že več kot 60 let bistvo dela farmacevtske družbe Lek. Poleg tega, da zaposlujemo številne strokovnjake z različnih področij in skupaj z njimi razvijamo nova znanja, vsa leta podpiramo tudi izobraževanje zdravstvenih in farmacevtskih delavcev ter tako nadaljujemo zanesljivo partnerstvo s slovenskim zdravstvom in slovensko družbo. To je del našega poslanstva – ponujati učinkovita, varna, kakovostna in cenovno dostopna zdravila ter skrbeti za zdravje in boljšo kakovost življenja v najširšem pomenu teh besed,” je ob predstavitvi povedal Aleš Süssinger, direktor Marketinga in prodaje Slovenija v Leku.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu 2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6 milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini 7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com