Po upokojitvi bo predsednico uprave Leka Janjo Bratoš nasledil mag. Vojmir Urlep

21. 3. 2007

Ljubljana, 21. marec – Janja Bratoš, predsednica uprave Leka, bo letos odšla v pokoj. Vodenje farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, bo predala mag. Vojmirju Urlepu, ki zdaj vodi Kemofarmacijo. To je potrdil tudi Lekov nadzorni svet na svoji današnji redni seji. Mag. Vojmir Urlep bo prevzel vodstvo Leka 1. avgusta letos.

Janja Bratoš, ki vodi Lek od spomladi 2005, je v dveh letih na vrhu Leka uspela uspešno končati integracijo Leka v globalno poslovanje Sandoza. Skladno s Sandozovo strategijo je Lek pridobil vlogo kot globalni razvojni center za farmacevtske izdelke, učinkovine in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge.

Zdaj je Lek že nekaj let del velikega sistema, v katerem so spremembe stalnica in temu Lek tudi prilagaja svojo poslovno kulturo.

Poleg vlaganj v proizvodne zmogljivosti, ki jih je Lek izvedel v letu 2006, je lani začel tudi povečevati proizvodnjo. Projekt, ki predvideva povečanje obsega proizvodnje na 5 milijard tablet na leto, pomeni 14,7 mio. USD (11,7 mio. EUR) vloženih sredstev. Lani je bil odobren tudi projekt izgraditve centra kakovosti na ljubljanski lokaciji, in sicer v vrednosti 6,6 mio. USD (5,3 mio. EUR). V letu 2006 je bilo odobrenih skupno 77 mio. USD (61,4 mio. EUR) za investicije.

Poslovni dosežki predstavljajo dober temelj za nadaljnjo rast, pri čemer je v ospredju človeški kapital, ki bo s svojim znanjem, z ustvarjalnostjo in odličnostjo zagotavljal prihodnost Leka. “Lek danes vodi dobra ekipa, ki je z velikim zaupanjem in podporo zaposlenih uspela ustvariti kakovostno osnovo za nadaljnji razvoj. Verjamem, da lahko mlajša generacija to, kar smo ustvarili skupaj, uspešno razvija tudi v prihodnje,” je o prihodnosti Leka povedala predsednica uprave Janja Bratoš.

Janja Bratoš se je v Leku zaposlila po diplomi na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, smer kemija, leta 1975. Sedem let je delala v razvoju farmacevtskih učinkovin, dvanajst let kot vodja zunanjetrgovinskega sektorja in štiri leta kot direktorica poslovne enote Marketing in prodaja. Od 21. aprila 1999 je bila članica Lekove uprave.

Na svoji več kot tridesetletni poti v Leku je dosegla več vidnih poslovnih uspehov. Pridobila si je veliko izkušenj v razvoju in pri intelektualni lastnini. Vodila je trženje in prodajo skozi zahtevno in uspešno vzpostavitev mednarodnega poslovanja, ko je zgradila močno mrežo povezanih družb in predstavništev. Bratoševa je razvila uspešen tim sodelavcev, ki so dosegli izjemne uspehe ter ustvarili motivirano in visoko usposobljeno mednarodno organizacijo. Od leta 1998 je nadzirala projekt amoksiklav in močno pripomogla k njegovemu vzponu na ameriškem trgu.

Ko jo je Sandoz 22. marca 2005 imenoval za predsednico uprave Leka, je s tem pokazal, da priznava in ceni znanje, izkušnje in poslovne dosežke Lekovega vodstva in zaposlenih.

Pri odločitvi za naslednika na mestu Lekovega predsednika uprave so bili odločilni trije dejavniki: pozna farmacevtsko panogo, ima dolgoletne izkušnje v menedžmentu in zna delovati v matričnem mednarodnem poslovnem okolju. Vse to združuje mag. Vojmir Urlep.

Mag. Vojmir Urlep je po diplomi na Farmacevtski fakulteti v Ljubljani svojo poslovno pot začel v družbi Salus, a je že leta 1983 prišel v Lek k zunanji trgovini. V petnajstih letih je v Leku opravljal številne pomembne naloge pri izvozu, prodaji in trženju, bil je tudi direktor predstavništva v Moskvi in direktor družbe Lek Zagreb ter član uprave in predsednik uprave Leka. V tem času je tudi magistriral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru iz mednarodnega menedžmenta.

V letu 2000 je postal predsednik uprave družbe Kemofarmacija, d. d., in jo uspešno vodil v vse bolj konkurenčnem okolju. Učinkovito je izpeljal integracijo družbe v Celesio AG, največjo evropsko družbo v prometu z zdravili na debelo. Mag. Urlep je bil dolgoletni član upravnega odbora Instituta Jožef Stefan, je član skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, član upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije, član izvršnega odbora GIRP-a (Evropsko združenje farmacevtskih veledrogerij) in gostujoči predavatelj trženja na Farmacevtski fakulteti v Ljubljani.

Na svoji poslovni poti je mag. Urlep dodobra spoznal tako farmacevtsko industrijo kot farmacevtske distribucijske poti. Z rednim izobraževanjem in usposabljanjem doma in v tujini je skrbel za osebnostni razvoj tako pri svojem delovanju kakor v veščinah vodenja in upravljanja. Z nenehno vpetostjo v mednarodno okolje in s spoznavanjem delovanja globalnih korporacij je pridobil pomembne izkušnje in znanja ter jih še nadgradil z delovanjem v eni največjih evropskih družb in potrdil z uspešno vodeno integracijo družbe v mednarodno poslovno organizacijo.

“Za mano je pomembno obdobje, ki ga ob uspešnem poslovanju in razvoju zaznamuje tudi uspešen vstop družbe Kemofarmacija v velik mednarodno delujoč sistem. Nove priložnosti so hkrati nov izziv in priznanje dosedanjemu delu. Lek se je v petih letih, odkar je del Sandoza, razvil in postal eden nosilnih stebrov uspešne globalne farmacevtske družbe. Verjamem, da lahko s pridobljenimi izkušnjami in z znanjem nadaljujem vodenje Leka po začrtani poti v dobrobit družbe, zaposlenih in lastnika,” je ob imenovanju povedal mag. Vojmir Urlep.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu 2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6 milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini 7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com