Lek prejel nagrado za dobro prakso pri varovanju osebnih podatkov

30. 1. 2007

Ob prvem evropskem dnevu varstva osebnih podatkov je Informacijska pooblaščenka 29. januarja na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravila javno tribuno in podelila nagrado za dobro prakso pri varovanju osebnih podatkov. Kot edino podjetje v zasebnem sektorju jo je prejel Lek, v javnem sektorju pa Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

“Nagrada je predvsem dokaz, da smo naredili nekaj dobrega in smo lahko drugim podjetjem, ki varstva osebnih podatkov še nimajo urejenega, kot primer dobre prakse za zgled. Seveda pa to pomeni tudi, da bomo zdaj, ko je sistem varstva osebnih podatkov vzpostavljen, sledili vsem spremembam zakonodaje in te spremembe tudi upoštevali. Skratka, zagotoviti moramo “življenje” sistemu varstva osebnih podatkov,” je ob prejemu nagrade dejal skrbnik varstva osebnih podatkov v Leku in delavski direktor Marjan Novak.

Na javni tribuni, kjer so poleg ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma sodelovali številni pravniki, strokovnjaki s področja družbenih ved in osebe iz javnega življenja, in jo je vodila informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar, so predstavili vsakdanje primere nepravilnega varovanja ali celo zlorabljanja osebnih podatkov s strani zasebnikov kot tudi javnih institucij. Strokovnjaki za varstvo osebnih podatkov so se strinjali, da se pravice do zasebnosti premalo zavedamo in da je pasti v današnji družbi vse več. Poleg kritičnega pogleda na obravnavanje osebnih podatkov različnih institucij pa so udeleženci predvsem poudarjali, da lahko vsak posameznik s skrbnim varovanjem svojih podatkov veliko pripomore k zaviranju tovrstnih zlorab.

Nagrada za dobro prakso varovanja osebnih podatkov v zasebnem sektorju

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je ob podelitvi nagrade za zasebni sektor družbi Lek povedala: “Lek je med inšpekcijskim ogledom izkazal veliko profesionalnost in korekten odnos do državnega nadzornika. Ne le odnos, ampak tudi vsi zahtevani dokumenti, ki jih morajo gospodarske družbe izdelati zaradi zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov, so bili v Leku nad mejo pričakovanega. Posebej velja pohvaliti dovršeno in grafično očesu prijazno brošuro, ki so jo v Leku izdelali za zaposlene. Akcije, kot so opisane brošure, bi morale postati osnovni pripomoček varovanja osebnih podatkov tudi pri drugih zavezancih.”

Informacijska pooblaščenka je omenila tudi zgledno izpolnjevanje pogojev, ki jih Zakon o varstvu osebnih podatkov določa za izvajanje videonadzora: “Vidno izobešena obvestila, da se izvaja videonadzor, hitra odprava manjših pomanjkljivosti in skrbna postavitev kamer, ki ne posegajo v zasebnost delavca, so dodatni razlogi, ki so Lek postavili na prvo mesto pri varovanju osebnih podatkov med zavezanci, pri katerih je bil v letu 2006 opravljen inšpekcijski nadzor.”

Varstvo osebnih podatkov v Leku

Varstvo osebnih podatkov je pomembno področje, ki mu družbeno okolje in mi kot posamezniki posvečamo vse večjo pozornost. Varstvo osebnih podatkov ureja EU s svojimi predpisi, Slovenija pa je kot članica EU uredila to področje v Zakonu o varstvu osebnih podatkov, ki zavezuje tudi gospodarske družbe, da uskladijo svoje delovanje z novim predpisom.

Na osnovi spremembe Zakona o varovanju podatkov je uprava zadolžila projektno skupino (Gorazd Hladnik kot vodja projekta, Marjan Novak, Matej Eržen, Miha Halas, Iztok Pičinin in Marjan Židanik) za pripravo projekta, v okviru katerega sta bila pripravljena tudi Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in Sistemski splošni postopek, ki določa postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Kljub temu da je bilo varstvo osebnih podatkov v Novartisu že urejeno, je Lek ena prvih družb znotraj skupine, ki je temu področju namenila posebno pozornost in svojo ureditev osebnih podatkov uskladila z najsodobnejšimi standardi. Na podlagi Lekovih izkušenj bodo obvladovanje varovanja osebnih podatkov posodobili tudi v Sandozu.

Varovanje osebnih podatkov zadeva vsakega Lekovega zaposlenega in je tako pravica kot dolžnost, predvsem pa obveznost družbe, da to področje primerno uredi.

Po besedah Marjana Novaka je bil projekt zahteven, ker je bilo treba urediti vse zbirke osebnih podatkov in opredeliti, kje so te zbirke shranjene, kako se varujejo ter kdo je zadolžen za njih. Vzpostaviti je bilo treba katalog za vsako zbirko osebnih podatkov in posredovati določene vsebine katalogov informacijskemu pooblaščencu v RS.

“Ko smo opredelili 32 zbirk osebnih podatkov, smo določili odgovorne osebe za te zbirke in poenostavili zadevo, da ne bi dodatno obremenjevali preveč sodelavcev v Leku. Danes imamo 16 odgovornih oseb, ki skrbijo za 32 zbirk osebnih podatkov,” je povedal Marjan Novak.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik določa splošne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov, temeljna pravila obdelave osebnih podatkov, postopek za vzpostavitev oziroma spremembo zbirke osebnih podatkov, vključno z obveščanjem posameznika o obdelavi osebnih podatkov, obdelavo občutljivih osebnih podatkov, osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi potreb njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke, skrbnika varstva osebnih podatkov, pogodbeno obdelavo osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov v tretje države, neposredno trženje, videonadzor, nadzor bolniške odsotnosti, evidenci vstopov in izstopov iz prostorov, biometrijo in interne postopke o pravicah posameznika.

V Leku varstvo osebnih podatkov štejemo kot dobrino, ki prispeva k še večjemu ugledu naše družbe in nam na trgu zagotavlja eno od prednosti pred konkurenti.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu 2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6 milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini 7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com