60-letnico delovanja Lek zaznamoval z izjemnimi rezultati – Razvojna vloga Leka v Sandozu se krepi – Nadaljnja vlaganja v proizvodne zmogljivosti in razvoj v Sloveniji

Poslovanje Leka d. d. v letu 2006*

19. 1. 2007

Ljubljana, 19. januar – Lek, član skupine Sandoz, generičnega dela Novartisa, je leto 2006, ko je praznoval 60-letnico svojega delovanja, končal izjemno uspešno. Lek je ustvaril za 904 mio. USD (721 mio. EUR) prodaje, kar je za 33 % več kot v letu 2005.

Lek d. d. (“Lek”) je ponovno ustvaril največ svoje prodaje s farmacevtskimi izdelki (zdravila na recept), in sicer v višini 719 mio. USD (573 mio. EUR), zdravila brez recepta so dosegla 100 mio. USD (80 mio. EUR), farmacevtske učinkovine 57 mio. USD (46 mio. EUR), drugo pa 28 mio. USD (22 mio. EUR).

Med prodajnimi območji je znašala prodaja v Sloveniji 9 %, v Srednji in Vzhodni Evropi 48 %, v Zahodni Evropi, ZDA in prekomorskih državah pa 43 % celotne prodaje. Razen na domačem, slovenskem trgu, ki ga je zaznamovalo nadaljnje zniževanje cen, je bila rast prodaje v vseh drugih regijah visoka, še posebej v Ruski federaciji, kjer je dosegla 33,4 %. Najvišjo rast prodaje, 62-odstotno, smo imeli na trgih Zahodne Evrope, ZDA in prekomorskih držav. Dosegli smo jo z lansiranji izdelkov iz Lekovega in Sandozovega globalnega izdelčnega portfelja.

Med izdelki je tudi v letu 2006 na vodilnem mestu Amoksiklav, sledijo mu Omeprazol, Ondansetron, Ketonal in Linex.

Lek je v lanskem letu zabeležil visoko rast dobička, ki je bila dosežek rasti prodaje in izboljšav delovnih procesov ter optimizacije poslovanja v administrativnem delu.

Razvojna vlaganja

Obseg vlaganj Leka v razvojno-raziskovalne dejavnosti raste in je v letu 2006 dosegel 85,7 mio. USD (68,3 mio. EUR), kar predstavlja 9,5 % prihodkov iz prodaje.

V Razvojnem centru Slovenija razvijamo izdelke za Evropsko unijo, ZDA in Kanado, v letu 2006 pa smo dodali še veliko razvojnih projektov za trge Japonske in Avstralije ter tako dosegli visoko stopnjo globalizacije.

O pomenu Lekovih raziskovalcev znotraj Novartisa priča tudi nagrada VIVA – Novartisova nagrada za izstopajoče znanstvene dosežke. Za leto 2006 sta jo izmed vseh Sandozovih znanstvenikov prejela – poleg dveh sodelavcev iz Avstrije – dr. Anton Čopar in Rok Grahek iz Leka.

28. septembra 2006 smo v Leku začeli graditi Razvojni center biofarmacevtike, ki bo utrdil vodilno mesto Leka in Sandoza v biofarmacevtiki. To je objekt s približno 2800 m2 skupne površine, ki naj bi bil predvidoma zgrajen do jeseni 2007. Vrednost investicije znaša 8,4 mio. USD (6,7 mio. EUR). V novem razvojnem centru, kjer bo delalo 100 strokovnjakov mikrobiologije, biologije, biokemije, kemije in farmacije, bo Lek razvijal in proizvajal biofarmacevtike za globalne Sandozove trge.

Investicijska vlaganja

Poleg vlaganj v proizvodne zmogljivosti, ki jih je Lek izvedel v letu 2006, je lani začel tudi z novim projektom povečevanja proizvodnje. Projekt, ki predvideva povečanje obsega proizvodnje na 5 milijard tablet letno, pomeni 14,7 mio. USD (11,7 mio. EUR) vloženih sredstev.

Lani je bil odobren tudi projekt izgraditve centra kakovosti na ljubljanski lokaciji, in sicer v vrednosti 6,6 mio. USD (5,3 mio. EUR).

V letu 2006 je bilo odobrenih skupno 77 mio. USD (61,4 mio. EUR) za investicije.

*********

*Podatki, objavljeni v tem sporočilu za javnost, so preliminarni, nerevidirani in po Slovenskih računovodskih standardih.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek zaposluje približno 2820 ljudi in je v letu 2006 dosegel prodajo v višini 904 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih zdravil, ki niso več zaščitena s patenti. Sandoz ima v svojem portfelju več kot 840 učinkovin v več kot 5000 oblikah po vsem svetu. Med njegove ključne skupine zdravil sodijo antibiotiki, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja ter zdravila za prebavila, srce in ožilje in različne hormonske terapije. Sandoz razvija, izdeluje in trži ta zdravila, pa tudi posamezne farmacevtske in biotehnološke učinkovine in antiinfektive. Poleg močne organske rasti v zadnjih letih pa je Sandoz opravil tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija) in Eon Labs (ZDA), in zdaj prodaja svoja zdravila v več kot 110 državah. V letu 2006 je imel Sandoz okoli 21.000 zaposlenih po vsem svetu in je dosegel prodajo v višini 6 milijard USD.

Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba na svetu, ki izdeluje zdravila za varovanje zdravja, zdravljenje bolezni in izboljšanje počutja. Naš cilj je iznajti, razviti in uspešno prodajati inovativna zdravila za zdravljenje bolnikov, lajšanje njihovega trpljenja in povečanje kakovosti njihovega življenja. Novartis je edina družba, ki ima vodilni položaj tako pri patentiranih zdravilih kot generikih. Ves čas krepimo svoj portfelj zdravil, ki temelji na strateških osnovah rasti na področju inovativnih zdravil, visoko kakovost in cenovno ugodnejše generike ter vodilne blagovne znamke zdravil brez recepta, ki se uporabljajo za samozdravljenje. V letu 2006 so družbe v tej skupini dosegle neto prodajo v višini 37 milijard USD in neto dobiček v višini 7,2 milijarde USD. Približno 5,4 milijarde USD je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih članicah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, pa je zaposlenih približno 101.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com