Z odprtjem novega obrata Lek obeležil 20 let uspešne proizvodnje farmacevtskih učinkovin v Lendavi

Lek krepi konkurenčnost z novim obratom v Lendavi

25. 11. 2005

Lek, član skupine Sandoz, je danes na svoji lokaciji v Lendavi odprl obrat za končne faze izolacije kalijevega klavulanata, ki je ključna sestavina Amoksiklava, enega vodilnih Lekovih izdelkov, ki se tudi v Sandozu uvršča na eno od vodilnih mest. Redna proizvodnja kalijevega klavulanata se je začela leta 1992 in kalijev klavulanat je danes najpomembnejši izdelek lokacije. Z novim obratom v Leku še dodatno utrjujejo pomen lokacije Lendava, ki je v okviru Sandoza, ene vodilnih svetovnih generičnih farmacevtskih družb, pomemben proizvodni center za izbrane učinkovine za globalne trge. Z dogodkom ob odprtju novega obrata je Lek hkrati obeležil 20 let uspešne proizvodnje farmacevtskih učinkovin v Lendavi.

Proizvodnja farmacevtskih učinkovin v Lendavi se je začela leta 1985 z gentamicinom – antibiotikom, ki se uporablja za zdravljenje močnih infekcij z različnimi vrstami bakterij. Še danes je lendavska lokacija eden redkih dobaviteljev gentamicina za najzahtevnejše farmacevtske trge. Pomembna prelomnica v zgodovini lendavske lokacije pa je začetek devetdesetih let, ko so začeli proizvajati kalijev klavulanat, ki je danes in bo tudi v prihodnosti ključni izdelek lokacije.

Kalijev klavulanat se je že s prvim letom proizvodnje uvrstil med 10 vodilnih Lekovih izdelkov, od leta 1999 pa je prevzel vodilno mesto. “Proizvodnja kalijevega klavulanata se je nenehno povečevala in skladno s tem smo v Leku v Lendavi intenzivno investirali v povečevanje proizvodnih kapacitet in gradili potrebne objekte. Kalijev klavulanat je tako sprožil kontinuiran ciklus investicij, ki ga zaključujemo z izgradnjo novega obrata za končne faze izolacije kalijevega klavulanata, vrednega 1,6 milijard tolarjev. Proizvodnja farmacevtskih učinkovin v Lendavi je pomemben člen v verigi proizvodnih zmogljivosti globalne proizvodnje učinkovin v Sandozu. Z novim obratom Lek jasno udejanja strategijo lokacije Lendava,” je povedal direktor Lekove Proizvodnje farmacevtskih učinkovin Lendava dr. Aleš Rokavec. V Lendavi pridobljen kalijev klavulanat v končno farmacevtsko obliko predelajo v Leku na Prevaljah. Večina učinkovine se uporabljala prav na ta način, da se formulirala v končno farmacevtsko obliko znotraj Sandoza. Ta princip se imenuje vertikalna integracija, ki je tudi ena bistvenih strateških usmeritev Sandoza.

Obrat, v katerem bo zaposlenih 12 oseb, sledi najvišjim zahtevam za končne faze proizvodnje farmacevtskih učinkovin, ki jih določa zakonodaja in pričakujejo kupci najzahtevnejši farmacevtskih trgov, upošteva pa tudi najnovejše standarde na področju požarno eksplozijske varnosti in zaščite okolja. Nov obrat ima v primerjav s starim tudi trikrat večjo kapaciteto proizvodnje.

Obrat za končne faze izolacije kalijevega klavulanata v Lendavi sta uradno odprla predsednica uprave Leka Janja Bratoš in lendavski župan mag. Anton Balažek, skupaj z direktorjem Lekove Proizvodnje farmacevtskih učinkovin Lendava dr. Alešem Rokavcem.

Mag. Balažek je ob tej priložnosti povedal, da vlaganje v razvoj in rast podjetja pozitivno vpliva tudi na razvoj lokalnega okolja, v katerem podjetje deluje. Lek je v Lendavi pomemben člen lokalne skupnosti, saj nudi delovna mesta skoraj 300 ljudem, tvorno sodeluje z različnimi institucijami v Lendavi in okolici ter vsa leta učinkovito posluje, pri tem pa spoštuje tudi vse ekološke vidike delovanja.

Lek je v letu 2004 v Lendavi uvedel tudi nov izdelek – hipolipemik, ki predstavlja še en nosilni izdelek lokacije. Gre za učinkovino za farmacevtske izdelke – zdravila za zniževanje holesterola in serumskih maščob (lipidov). Ker je pri proizvodnji potrebna pretežno enaka oprema kot pri kalijevem klavulanatu, bo le-ta potekala na isti proizvodni liniji izmenično, odvisno od tržnih potreb po obeh učinkovinah. Kljub temu, da je osnovna proizvodna oprema za obe učinkovini enaka, pa je bilo potrebnih vrsto predelav, vključno z obnovo mikrobioloških laboratorijev in izgradnjo novih skladiščnih prostorov. Vrednost te investicije je bila okoli 1,2 milijarde SIT. Celotna kapaciteta obrata se tako ne bo spreminjala, zato proizvodnja hipolipemikov v Lendavi ne bo dodatno obremenjevala okolja. Trenutno pa v Lendavi poteka še izgradnja ustreznih skladiščnih prostorov za hipolipemike, saj je treba farmacevtske učinkovine, ki si po terapevtski indikaciji niso sorodne, skladiščiti ločeno. Poleg tega se razlikujejo tudi pogoji hranjenja kalijevega klavulanata in hipolipemikov. “S proizvodnjo hipolipemikov se povečujeta konkurenčnost in pomen Lekove lokacije v Lendavi. Proizvodnja je namreč danes v celoti globalizirana in izpostavljena vse večjim pritiskom konkurenčnih proizvajalcev, zato odvisnost od dveh in ne le od enega izdelka zmanjšuje poslovna tveganja,” meni dr. Aleš Rokavec.

S hipolipemiki se lendavska lokacija vključuje v kompleksno proizvodno verigo, ki poteka na več proizvodnih lokacijah Sandoza. Začetna faza proizvodnje učinkovine poteka v Italiji, vmesna v Lendavi, končna pa v obratu v Mengšu, ki ga je Lek odprl oktobra letos. S hipolipemiki, ki so plod lastnega razvoja in so namenjene globalnemu trgu, bo Lek oskrboval celotni Sandoz, generični del Novartisa.

***

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov vodilne globalne generične družbe Sandoz. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza na področju razvoja in proizvodnje biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge SVE, JVE in SND, prodaje Slovenije ter prodajnih storitev za globalne Sandozove trge. Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Lekovo srednje- in dolgoročno poslovanje sledi viziji in strategiji Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Lek d.d. zaposluje približno 3.037 ljudi v različnih regijah in je v letu 2004 dosegel skupno prodajo v višini 746,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna svetovna generična farmacevtska družba. Sandoz razvija in trži širok nabor farmacevtskih učinkovin in končnih izdelkov, vključno z biofarmacevtskimi izdelki in učinkovinami ter antiinfektivi. Od junija 2005 in julija 2005 sta del Sandoza tudi nemška družba Hexal AG in ameriška družba EonLabs Inc. V letu 2004 je Sandoz dosegel 3 milijarde USD prodaje in imel 13.400 zaposlenih. V skupnem poslovanju s Hexalom in Eon Labsom bi v letu 2004 dosegel prodajo v višini 5,1 milijarde USD in zaposloval več kot 20.000 ljudi.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2004 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 28,2 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,6 milijard USD. Skupina je vložila približno 4,1 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 91.700 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *
    Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
    Špela Jurak
    Korporativno komuniciranje
    Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com