Novartis objavil končne rezultate ponudbe za odkup delnic družbe Eon Labs

27. 7. 2005

Basel, 27. julija 2005 – Novartis je danes objavil končne rezultate gotovinske ponudbe Zodnas Acquisition Corp., posredne odvisne družbe Novartisa AG v polni lasti, za odkup odprodanih še neplačanih javnih delnic družbe Eon Labs, Inc.

Kot je bilo že objavljeno, je veljavnost ponudbe potekla dne 20. julija 2005 ob 17:30 uri po newyorškem lokalnem času. Po zadnjem štetju depotne hiše je bilo za to ponudbo ponujenih, a nepravilno umaknjenih 26.814.160 navadnih delnic družbe Eon Labs. Zodnas je sprejel te delnice za plačilo in bo takoj plačal ponujeno kupnino zanje. Te delnice predstavljajo približno 30,2 % vseh odprodanih, še neplačanih delnic družbe Eon Labs – skupaj s 67,7 % deležem, kupljenim od podjetja Santo Holding (Nemčija) GmbH, le-te predstavljajo približno 97,7 % vseh odprodanih delnic družbe Eon Labs.

Združitev družb Zodnas in Eon Labs je bila zaključena in je stopila v veljavo 26. julija 2005 ob 17. uri po vzhodnem času, in sicer brez sestanka delničarjev družbe Eon Labs, v skladu s skrajšano obliko Zakona o prevzemih in pripojitvah države Delaware. Zaradi prevzema je bila vsaka preostala še neplačana delnica družbe Eon Labs preoblikovana v pravico prejeti 31,00 dolarjev za delnico, v gotovini in brez obresti, z izjemo tistih delnic, ki jih ima v lasti Novartis AG (razen delnic zastopnikov in upraviteljev) ali katerakoli od njegovih podružnic ali sama družba Eon Labs neposredno v obliki trezorskih delnic, pa tudi delnic v lasti tistih delničarjev družbe Eon Labs, ki uveljavljajo pravico do cenitve v skladu z zakoni države Delaware.

O formalnih in pravnih vidikih si lahko preberete na: www.novartis.com.

Za dodatne informacije se, prosimo, obrnite na:

Nehl Horton
Novartis Global Media Relations
+41 61 324 5749 ali
+41 61 324 2200
nehl.horton@novartis.com

ali

Kurt Leidner
Sandoz Communications
+43 1 260 68 9611 ali
+43 1 260 680
kurt.leidner@sandoz.com