Poslovanje Leka v prvem četrtletju 2005

21. 4. 2005

Lek, novi član skupine Sandoz, generičnega dela Novartisa, je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvaril 183,1 mio USD prodaje, kar je 7,4 % več kot v enakem obdobju lani.

Med prodajnimi področji je znašala prodaja v Zahodno Evropo, ZDA in prekomorske države 38,2 % celotne prodaje, v države Srednje in Vzhodne Evrope, vključno z državami SND 49,7 %, in na domačem slovenskem trgu 11,9 %. S tem je Lek dosegel zelo uravnoteženo strukturo prodajnih trgov, kar nam omogoča optimalno izrabiti potencial izdelkov, ki so namenjeni globalnemu trženju. ZDA še naprej ostajajo vodilni Lekov trg.

Če pogledamo regionalno strukturo trgov glede na delež prodaje v države razširjene Evropske zveze, ta znaša 38 % celotne prodaje.

Lek ustvari največ svoje prodaje s farmacevtskimi izdelki (zdravila na recept in zdravila za samozdravljenje), in sicer kar 92 %, drugi programi znotraj Leka pa predstavljajo 8 % celotne Lekove prodaje.

Lek je v prvem letošnjem četrtletju namenil za vlaganja 3,085 mrd SIT, in sicer predvsem v izboljšavo oz. izgradnjo proizvodnih kapacitet za najbolj zahtevne farmacevtske izdelke.

V poslovnem centru Srednja in Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in Skupnost neodvisnih držav, za katerega je v Sandozu zadolžen Lek, je bila v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarjena prodaja 128,3 mio USD, kar predstavlja 16,2-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Vodilni trgi tega poslovnega centra so Poljska, Ruska federacija in Slovenija – Lek je na svojih ključnih trgih med vodilnimi ponudniki generičnih zdravil. Najbolj izrazita rast je bila dosežena na trgu Ruske federacije in na Poljskem.

Na Poljskem je Lek utrdil svoje mesto med vodilnimi generičnimi farmacevtskimi ponudniki, saj je na drugem mestu, za domačo Polpharmo.

Slovenskim farmacevtom in zdravnikom in prek njih bolnikom je Lek letos marca predstavil novo zdravilo bisoprolol, ki se uporablja za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in angine pektoris; novo zdravilo je izvrstno dopolnilo Lekovi skupini zdravil proti zvišanemu krvnemu tlaku.

Pogled vnaprej

Vloga, pristojnosti in odgovornosti Lekove uprave v novi sestavi – Janja Bratoš, predsednica uprave, Marjan Novak, član uprave in delavski direktor ter Gottfried Rieser, član uprave – ostajajo nespremenjene. Znotraj globalne organizacije Lek podpira delovanje Sandoza na njegovi poti postati prva generična farmacevtska družba na svetu. Nadzorni svet Leka je upravi podelil mandat, da v prihodnje Lekovo upravo razširi še za enega ali morda dva člana.

Uprava v novi sestavi bo Lekovo vizijo in strategijo ponovno pregledala in ju uskladila z vizijo ter s strategijo Sandoza postati vodilni svetovni generični proizvajalec. Vsekakor so Lekove ključne usmeritve:

- razvijati Lek kot center odličnosti, – krepiti Lekov razvoj farmacevtskih izdelkov z lastnimi učinkovinami, – razvijati Lek kot kompetenčni proizvodni center, – utrjevati položaj na trgih SVE/SND/JVE.

“Lekovi zaposleni in vodstvo smo s svojim znanjem in izkušnjami dokazali, da smo sposobni biti del vodilnega svetovnega ponudnika generičnih zdravil. Tako vodstvo Sandoza kot Novartisa sta nam izrazila spoštovanje in priznanje za dosežene rezultate, predvsem pa za našo sposobnost zagotavljati trdne temelje za uspešno poslovanje v prihodnje. Zavedati pa se je treba, da mora biti Lek tudi v prihodnje konkurenčen; del konkurenčnosti mora zagotavljati znotraj svoje organizacije, del pa mu jo mora nuditi tudi okolje, v katerem deluje. Le tako lahko zagotovimo dolgoročno konkurenčnost naše družbe v svetovnem merilu,” je povedala predsednica uprave Leka Janja Bratoš.

***

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Lek zaposluje približno 4.186 ljudi v različnih regijah in je v letu 2004 dosegel skupno prodajo v višini 746,5 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si

Sandoz, generični del Novartisa, je vodilni globalni ponudnik visoko kakovostnih generičnih farmacevtskih izdelkov. Farmacevtska družba s sedežem na Dunaju v Avstriji poleg tega upravlja tudi dve strateško pomembni poslovni enoti – industrijske izdelke in biofarmacevtiko. V letu 2004 je Sandoz dosegel 3,045 milijard USD prodaje, ima 13.400 zaposlenih in deluje v več kot 120 državah po vsem svetu.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2004 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 28,2 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,8 milijard USD. Skupina je vložila približno 4,2 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 81.400 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

* * *

Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški,
Korporativno komuniciranje,
Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43,
Telefaks: 01/580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com