Lek podaril tri milijone tolarjev za nakup sistema za prezračevanje Centru za transplantacijo v Pediatrični kliniki

16. 2. 2005

Ljubljana, 15. februar 2005 – Direktorica Prodaje farmacevtike za področje Slovenije Andreja Žerdoner je v imenu Leka, novega člana skupine Sandoz, Pediatrični kliniki v Ljubljani simbolično predala ček v vrednosti treh milijonov tolarjev za nakup sistema za prezračevanje v Centru za transplantacijo. Nova pridobitev bo občutno izboljšala pogoje dela v Pediatrični kliniki in prispevala k varnejšemu okrevanju bolnikov.

Transplantacija kostnega mozga je uveljavljena metoda zdravljenja levkemij, limfomov, nekaterih solidnih tumorjev, aplastične anemije in nekaterih bolezni imunskega sistema. Presaditev kostnega mozga je intravenska infuzija matičnih krvotvornih celic bolniku, pri katerem želimo ponovno vzpostaviti normalno delovanje okvarjenega kostnega mozga. Zapleti, ki ogrožajo bolnika po presaditvi kostnega mozga, so številni. Bolniki so ogroženi tako s strani bakterijskih in glivičnih kot tudi virusnih povzročiteljev okužb. Preventivno zdravljenje lahko zmanjša možnost nekaterih okužb, žal pa ni učinkovite zaščite pred bakterijskimi okužbami.

Bakterijskim okužbam se skušajo izogniti z izolacijo bolnika v primernih prostorih, kjer je bistvenega pomena tudi neoporečen zrak. Že nekaj let se trudijo, da bi zagotovili ustrezno prečiščevanje zraka v Centru za transplantacijo in letos jim je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in Tehničnimi službami Kliničnega centra uspelo najti ustrezno rešitev. Gre za novo tehnologijo, ki temelji na popolni filtraciji zraka po principu dvostopenjske obdelave zraka v povezavi s predhodno pripravo prostorov, in sicer protimikrobne obdelave sten ter zatesnitve oken in vrat.

Vodja službe za onkologijo in hematologijo asistent doktor Janez Jazbec, dr. med., je ob tej priložnosti poudaril: “Program transplantacij kostnega mozga v okviru naše službe se je znatno spremenil v primerjavi z začetnim obdobjem. Leta 2002 smo v okviru Centra za presaditve kostnega mozga dobili akreditacijo za opravljanje presaditev krvotvornih matičnih celic nesorodnih dajalcev. S tem se je program presaditev znatno okrepil, saj v okviru sprejetih rutinskih indikacij za presaditev kostnega mozga ni več potrebe za napotitev bolnikov na presaditev kostnega mozga v tujino. Praktično v naši službi to pomeni, da je v vsakem trenutku vsaj en pacient v fazi presaditve kostnega mozga ali pa v neposredni pripravi nanjo. Tako povečana transplantacijska dejavnost vsekakor pomeni dodatno obremenitev z delom.”

Predstavnica farmacevtske družbe Lek, direktorica prodaje farmacevtike za področje Slovenije Andreja Žerdoner je ob simbolični predaji čeka povedala: “V farmacevtski družbi Lek že skoraj 60 let udejanjamo naše poslanstvo ― skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja. Ponosni smo, da smo lahko prisluhnili in se odzvali potrebam Službe za onkologijo in hematologijo, Pediatrične klinike, Kliničnega centra Ljubljana ter prispevali sredstva za nakup sistema za prezračevanje v Centru za transplantacijo. Veseli nas tudi dejstvo, da bodo sistem lahko preselili v prostore nove Pediatrične klinike.

Želimo jim čim bolj uspešno delo, saj bo potreba po tem zahtevnem posegu žal vedno obstajala, obenem pa upamo, da bo naš prispevek doprinesel k čim boljšim rezultatom in čim hitrejšem okrevanju bolnih otrok in mladostnikov.”