Lek, novi član skupine Sandoz, bo v sklopu letne dobrodelne akcije podaril številnim osnovnim in srednjim šolam, zdravstvenim ustanovam in organizacijam, ki se ukvarjajo z otroki, ter lokalnim združenjem, ki prispevajo k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih v lokalnih okoljih po Sloveniji, več kot 1000 osebnih računalnikov.

Lekovih računalnikov so se razveselili v Centru Dolfke Boštjančič na Igu

9. 12. 2004

Ig, 9. december 2004 – Danes je v Centru Dolfke Boštjančič na Igu potekala slavnostna predaja podarjenih računalnikov v sklopu Lekove vseslovenske letne dobrodelne akcije. Ob predaji računalnikov direktorici Centra Dolfke Boštjančič Valeriji Bužan je Pavle Trdan, vodja Informacijske infrastrukture v Informacijski tehnologiji Leka, dejal: “Srčno verjamem, da bodo računalniki pomagali nadobudnim otrokom in mladostnikom v vzgojno-izobraževalnem procesu in pri igri ter popestritvi njihovega vsakdana v centru.” V skoraj dveh mesecih akcije je Lek podaril že preko 800 računalnikov več kot 100 prejemnikom po vsej Sloveniji. Z dobrodelno akcijo želi Lek prispevati k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih ter delovnih pogojev posameznih ustanov in združenj.

Center Dolfke Boštjančič je socialnovarstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego otrok ter mladostnikov z zmerno, s težjo in z najtežjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Center Dolfke Boštjančič je začel delovati septembra 1984. Nastajal je z veliko pomočjo mnogih dobrih ter razumevajočih ljudi. V sklopu centra je še več enot – za dnevno varstvo, za obravnavo odraslih in varstveno-delovni center.

Osnovne naloge v centru so razvijanje duševnih in telesnih sposobnosti do maksimalnih možnosti tako, da se čim bolj zmanjša odvisnost od tuje pomoči. Zagotovljeni so neprekinjeno zdravstveno varstvo, splošna in specialna nega ter rehabilitacija vseh varovancev. V centru skrbijo tudi za socialno varstvo oseb z motnjami in njihovih svojcev ter nadomeščanje doma.

V Centru Dolfke Boštjančič zagovarjajo stališči, da je vsako življenje dragoceno in da imajo vsi otroci pravico do učenja. Prizadevajo si, da še tako skromne možnosti, s kakršnimi prihajajo otroci v center, s skupnim strokovnim delom pedagoške, socialne, zdravstvene, psihološke in drugih služb razvijejo do najvišje mere. Cilj učenja v centru je pripraviti oziroma usposobiti otroke za čim manj odvisno in čim bolj kakovostno življenje. Izhajajo iz potreb posameznika, zahtev okolja in gradijo na neposrednih, življenjskih izkušnjah.

Lekovo sodelovanje s centrom, ki poteka že več let, se je začelo z donacijo različnih kozmetičnih izdelkov. Lani je Lek v okviru letne dobrodelne akcije “Dan smeha” centru pomagal pri nakupu invalidskih postelj, otroke in mladostnike pa je razveselil s predstavo klovnese Eve Škofič Maurer. “Z letošnjo donacijo računalnikov je Lek centru omogočil kakovostnejše usposabljanje otrok in mladostnikov, zato je njihovo zadovoljstvo najlepša zahvala Leku,” je dodala direktorica centra Valerija Bužan.

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju ter pomaga na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenoraziskovalnem in športnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri. Kot je ob koncu dejal Pavle Trdan: “Ljudje pogosto zaradi vsakodnevnih skrbi, povezanih z delom, nehote pozabimo na priložnost, ko bi lahko slišali toplo besedo, uzrli iskriv pogled in slišali iskren smeh. Zato sem toliko bolj srečen, da lahko danes delim te trenutke z vami. To je tudi za Lek sreče poln dogodek, ki potrjuje, da smo se odločili prav.”

Omenjena akcija je še eden izmed korakov, ki jih Lek pogumno in odločno dela na poti udejanjanja družbeno odgovorne vloge kot dela svojega poslanstva pri izboljševanju skrbi za zdravje in kakovost življenja v najširšem pomenu besede. Ta Lekova vloga pa se ujema tudi z Novartisovo družbeno odgovornostjo, ki za tega globalno uspešnega farmacevta kot tudi za Lek predstavlja enega od stebrov uspešnega poslovanja.

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, s proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, podružnica družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugleden partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu pri proizvodnji zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijarde USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

  • * *

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje,
Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01 580 22 43
Telefaks: 01 580 24 32
korporativno.komuniciranje@lek.si