Lek, novi član skupine Sandoz, bo v sklopu letne dobrodelne akcije podaril številnim osnovnim in srednjim šolam, zdravstvenim ustanovam in organizacijam, ki se ukvarjajo z otroki, ter lokalnim združenjem, ki prispevajo k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih v lokalnih okoljih po Sloveniji, več kot 1000 osebnih računalnikov.

Lek podaril računalnike Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik

2. 12. 2004

Kamnik, 2. december 2004 – Danes je v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku potekalo prijetno druženje, ki sta ga zavod in farmacevtska družba Lek, novi član skupine Sandoz, organizirala ob slavnostni predaji podarjenih računalnikov v sklopu Lekove vseslovenske letne dobrodelne akcije. V skoraj dveh mesecih akcije je Lek podaril že preko 600 računalnikov več kot 90 prejemnikom po vsej Sloveniji. “Z dobrodelno akcijo želimo prispevati k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih ter delovnih pogojev posameznih ustanov in združenj,” je danes ob predaji računalnikov dejal Igor Boševski, izvršni direktor Proizvodnje Leka v Mengšu, ki je v imenu Leka podaril računalnike predstojnici Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik Zdravki Slavec.

Igor Boševski, izvršni direktor Proizvodnje Leka v Mengšu je v imenu Leka podaril računalnike predstojnici Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik Zdravki Slavec.V Leku so letos izvedli zamenjavo celotnega informacijskega sistema z namenom, da ga modernizirajo in uskladijo z informacijskim sistemom poslovne skupine Novartis. Do konca leta 2004 bo Lek tako zamenjal več kot 1000 osebnih računalnikov (namiznih in prenosnih). Vsi računalniki so še vedno v dobrem stanju in niso primerni za odpis. Zato so se v Leku odločili, da jih podarijo zainteresiranim in pomoči potrebnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, fakultetam, humanitarnim organizacijam (materinski domovi, varne hiše, varstveno-vzgojni zavodi) ter zdravstvenim ustanovam, ki s svojim delom doprinašajo k izboljšanju kakovosti življenja.

Lek se je tako kot v preteklih letih odločil, da bo letna dobrodelna akcija vseslovenska. V tem tednu je skupno na širšem območju Mengša, Domžal in Kamnika podaril več kot 70 računalnikov. Med prejemniki so poleg Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik še OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Mengeš, PGD Šinkov Turn, PGD Topole, OŠ Jurija Vege, Šolski center Rudolfa Maistra, OŠ Roje, Srednja šola Domžale in Društvo tabornikov Domžale.

Otroci in mladostniki Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik so se razveselili tudi klovneseZavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik je republiški zavod, ki je specializiran za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok in mladostnikov. Trenutno je, po besedah direktorice Zdravke Slavec, v zavodu 173 otrok in mladostnikov, starih od 6 do 23 let.

V zavodu, ki deluje že 57 let, izvajajo naslednje programe: prilagojen vzgojno-izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojene programe srednje šole na ravni nižje poklicnega, srednje poklicnega, strokovno tehniškega in poklicno tehniškega izobraževanja ter posebni program vzgoje in izobraževanja oz. celostnega usposabljanja. Poleg na šolskih je velik poudarek tudi na zdravstvenih, vzgojnih, psihosocialnih in terapevtskih programih. Pri celostnem usposabljanju seveda ne gre brez računalniškega znanja in dostopa do svetovnega spleta informacij.

“Zato je toliko bolj pomembno, da otrokom in mladostnikom izobraževalne ustanove zagotovijo pogoje za pridobivanje računalniškega znanja, saj jim računalnik predstavlja pripomoček pri učenju ter omogoča komunikacijo z zunanjim svetom,” je ob predaji računalnikov dodala Zdravka Slavec. Večino podarjenih računalnikov bodo v zavodu namestili v dnevnih sobah, nekaj pa tudi v učilnice.

Sodelovanje Leka z zavodom ni novo, saj traja že več let. Leta 2001 jim je podaril sredstva za pokrito jahalnico in otrokom polepšal dan s predstavo Palčica. Danes jih je razveselil z računalniki in nastopom klovnese. Najlepša zahvala Leku je zadovoljstvo otrok in mladostnikov, saj jim je s svojo humanitarno akcijo omogočil kakovostnejše usposabljanje.

Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju ter pomaga na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenoraziskovalnem in športnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri. Kot je poudaril Igor Boševski: “Dobra dejanja izpopolnjujejo tako mene kot človeka kakor tudi družbo Lek in zaposlene. In vedno, ko podariš, prejmeš še več. Veselje, smeh, sreča, ki se odsevajo na otroških obrazih, so največ za nas starše in prihodnost družbe.”

Omenjena akcija je tako še eden izmed korakov, ki jih Lek pogumno in odločno dela na poti udejanjanja družbeno odgovorne vloge kot dela svojega poslanstva pri izboljševanju skrbi za zdravje in kakovost življenja v najširšem pomenu besede. Ta Lekova vloga pa se ujema tudi z Novartisovo družbeno odgovornostjo, ki za tega globalno uspešnega farmacevta kot tudi za Lek predstavlja enega od stebrov uspešnega poslovanja.

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, s proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, podružnica družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugledni partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu pri proizvodnji zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijarde USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

* * *

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje,
Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01 580 22 43
Telefaks: 01 580 24 32
korporativno.komuniciranje@lek.si