Lek, novi član skupine Sandoz, bo v sklopu letne dobrodelne akcije podaril številnim osnovnim in srednjim šolam, zdravstvenim ustanovam in organizacijam, ki se ukvarjajo z otroki, ter lokalnim združenjem, ki prispevajo k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih v lokalnih okoljih po Sloveniji, več kot 1000 osebnih računalnikov

Lek nadaljuje z letno dobrodelno akcijo in podarja računalnike na Notranjskem

24. 11. 2004

Ljubljana, 24. november 2004 –Sredi oktobra se je z Lekovim dnevom odprtih vrat v Lendavi začela letošnja letna dobrodelna akcija farmacevtske družbe Lek, novega člana skupine Sandoz. V sklopu omenjene akcije, ki bo trajala do konca leta, je Lek v tem tednu podaril računalnike prejemnikom na področju Notranjske. V prvih štirih tednih akcije je več kot 80 prejemnikov iz osrednje in severovzhodne Slovenije ter Notranjske prejelo že prek 500 računalnikov. Lek želi z dobrodelno akcijo prispevati k izboljšanju učnih pogojev otrok in mladih ter delovnih pogojev posameznih ustanov in združenj.

Otroci iz Osnovne šole Tabor LogatecV Leku so letos izvedli zamenjavo celotnega informacijskega sistema z namenom, da ga modernizirajo in uskladijo z informacijskim sistemom poslovne skupine Novartis. Do konca leta 2004 bo Lek tako zamenjal več kot 1000 osebnih računalnikov (namiznih in prenosnih). Vsi računalniki so še vedno v dobrem stanju in niso primerni za odpis. Zato so se v Leku odločili, da jih podarijo zainteresiranim in pomoči potrebnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, fakultetam, humanitarnim organizacijam (materinski domovi, varne hiše, varstveno-vzgojni zavodi) ter zdravstvenim ustanovam, ki s svojim delom doprinašajo k izboljšanju kakovosti življenja.

Lek se je tako kot v preteklih letih odločil, da bo letna dobrodelna akcija vseslovenska. V tem tednu je tako podaril računalnike na Notranjsko. Računalnike so prejeli Osnovna šola Tabor Logatec, Občinski odbor Rdečega križa in Zveza prijateljev mladine iz Ilirske Bistrice, Osnovna šola Bratov Vodopivec iz Šmihela, Osnovna šola Toneta Šraja iz Nove vasi, in Talita kum, zavod za pomoč materam in ostarelim.

Ob prevzemu računalnikov je Majda Vidmar, vodja Talita kum, zavoda za pomoč materam in ostarelim, povedala: “Danes si je težko predstavljati delo brez ustrezne računalniške opreme in tudi naš zavod je nujno potreboval računalnike za izboljšanje pogojev dela in življenja pri nas. Ker se ukvarjamo s humanitarno dejavnostjo, imajo tako z vidika našega dela kot financiranja prednost tiste aktivnosti oziroma projekti, ki izboljšujejo kakovost življenja naših varovancev. Zato je še toliko pomembneje, da nam pri izvedbi ostalih projektov, kot je tudi nabava ustrezne računalniške opreme, na pomoč priskočijo različna podjetja. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo družbi Lek za donacijo, ki bo olajšala in obogatila naše delo ter tudi pomembno doprinesla k izboljšanju preživljanja časa naših varovancev v zavodu, kar pa je seveda najpomembnejše.”

Računalnikov, ki jih bodo namenili izboljšanju dela učiteljev z učenci in opreme računalniške učilnice, so se razveselili tudi v OŠ Tabor Logatec. Peter Bezek, računalničar na OŠ Tabor, je po prevzemu računalnikov dejal: ““V zadnjih letih smo na OŠ Tabor Logatec v skladu z učnimi načrti okrepili izobraževalne dejavnosti na področju računalništva za vse starostne skupine. Danes namreč prihaja do velikih razlik v računalniškem opismenjevanju, ki so pogosto posledica socialnega standarda družin oziroma možnosti nakupa računalniške opreme. Zato je pomembno, da otrokom in mladostnikom šola zagotovi računalniško izobraževanje in praktično uporabo računalnikov ter jim tako omogoči enake predpogoje v njihovem izobraževalnem procesu. Lek nam bo s podarjenimi računalniki pomagal uresničevati omenjeni cilj, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.” Kot farmacevtska družba, ki skrbi za dolgoročno izboljševanje in ohranjanje kakovosti zdravja in življenja, Lek aktivno deluje na humanitarnem in zdravstvenem področju ter pomaga na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenoraziskovalnem in športnem področju. Široka vpetost Leka v družbeno okolje ima skupno točko, to je velika odgovornost do otrok in mladih, za katere si Lek prizadeva izboljšati njihov danes in jutri.

Omenjena akcija je tako še eden izmed korakov, ki jih Lek pogumno in odločno dela na poti udejanjanja družbeno odgovorne vloge kot dela svojega poslanstva pri izboljševanju skrbi za zdravje in kakovosti življenja v najširšem pomenu besede. Ta Lekova vloga pa se ujema tudi z Novartisovo družbeno odgovornostjo, ki za tega globalno uspešnega farmacevta predstavlja enega od stebrov poslovanja.

Lek, novi član skupine Sandoz je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa uspešno trži tudi na trgih Združenih držav Amerike, Evropske unije in drugje po svetu. Lek svojo vrednost ustvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi izdelki. Poslovna skupina Lek zaposluje približno 3850 ljudi v različnih regijah in je v letu 2003 dosegla skupno prodajo v višini 694 milijonov USD. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, podružnica družbe Novartis, je vodilni svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske in biotehnološke učinkovine. Ker ima več desetletij izkušenj in izredno poglobljeno znanje, je družba Sandoz ugledni partner na področjih farmacevtike, biofarmacevtike in industrijskih izdelkov. Skupaj ima Sandoz približno 13.000 zaposlenih po vsem svetu. Za leto 2003 je objavil obseg prodaje kar 2,9 milijarde USD.

Družba Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna na svetu na področju proizvodnje zdravil in skrbi za zdravje potrošnikov. V letu 2003 je Skupina dosegla obseg prodaje kar 24,9 milijard USD, njen čisti dobiček pa je bil 5,0 milijard USD. Skupina je investirala približno 3,8 milijarde USD v raziskave in razvoj. Sedež skupine Novartis Group je v Baslu, Švica. Skupina ima približno 78.500 zaposlenih in posluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran družbe http://www.novartis.com

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

* * *

Za dodatne informacije se prosim obrnite na:
Katarino Klemenc Dinjaški
Korporativno komuniciranje, Lek farmacevtska družba d.d.

Telefon: 01/580 22 43
Telefaks: 01/580 24 32
korporativno.komuniciranje@lek.si