Lek, novi član skupine Sandoz, s prenovljeno podobo ohranja svojo blagovno znamko in komunicira prednosti, pridobljene z združitvijo

Lek v prenovljeni celostni grafični podobi

26. 3. 2004

Lek farmacevtska družba d.d. se je danes predstavila v svoji prenovljeni vizualni podobi. Kot del Sandoza, Novartisovega generičnega dela poslovanja, Lek s prenovo celostne grafične podobe ohranja svojo blagovno znamko, a hkrati komunicira tudi prednosti, ki jih je pridobil z združitvijo in ki ga ločijo od konkurence. Združitev z globalno farmacevtsko družbo Novartis oziroma njenim generičnim delom Sandoz je namreč za Lek predstavljala nov moment, ki se danes izraža na različnih ravneh delovanja. Ena izmed njih je sveža in moderna podoba Leka, ki so jo lekovci razvili skupaj z oglaševalsko agencijo Arih.

Z željo poudariti vlogo Leka v skupini Sandoz ter v očeh Lekovih strateških javnosti še dodatno povečati njihovo prepoznavnost, so lekovci svoji dosedanji “obleki” skupaj s strokovnjaki za blagovne znamke oglaševalske agencije Arih dodali nekaj prijazne topline. S tem so podobo Leka še dodatno olepšali, osvežili, posodobili in prilagodili.

Aktivno vpleteni v vodenje projekta s strani Leka, Katarina Klemenc Dinjaški, vodja projekta, Špela Jurak, vodja internega komuniciranja, in Matej Zupančič, skrbnik celostne grafične podobe , so na predstavitvi prenovljene podobe nazorno prikazali razloge za odločitev prenove, ključne cilje in sporočila ter vpletenost zaposlenih v projekt. Ob uvajanju celostne grafične podobe so v Leku pripravili obširen komunikacijski načrt. Zaposlenim novosti predstavljajo v barvni zloženki, seriji besedil, posebnih izdajah internih glasil ter na izobraževalnih predstavitvah.

Igor Arih, kreativni direktor agencije Arih, pa je s strokovne plati predstavil sam proces razvoja in končne rešitve nastale podobe: “Ena bistvenejših zahtev dobre celostne grafične podobe je njena enotnost v sprožanju asociacij. Narisali in napisali smo podroben sistem pravil, ki določajo položaj logotipa, velikost, tipografijo (pisavo), barvo, pozicijo, razmerja in podobno. Pa vse skupaj še ne zagotavlja enotnega občutka, ki si ga vsaka celostna grafična podoba želi. Vse to morajo razumeti in sprejeti tisti, ki bodo zares živeli oblečeni v to podobo – vsi zaposleni v družbi Lek. Šele takrat lahko rečemo, da je določena podoba zares celostna.”

Projekt Lekove vizualne prenove je sledil dvema ciljema: dati Lekovi podobi toplejši obraz in pokazati na dodano vrednosto, ki jo prinaša združitev s Sandozom. Toplino Lek pridobiva tako, da se od dopolnilne sive barve usmerja k dopolnilni primarni oranžni barvi, dodane vrednosti, ki ga ločijo od konkurence, pa komunicira z navezavo “novi član skupine Sandoz” k svojemu logotipu.

In kaj naj bi torej slišali danes, ko slišimo ali preberemo besedo Lek? Lek želi biti prebivalec sveta, rojen leta 1946. Uspešen in mladosten, vedno raziskujoč; učinkovit in zagnan, spoštovan in zaželen partner. In ko gledamo Lek kot osebo, si le-ta želi, da bi videli njegove vrednote in značaj; preteklost, sedanjost in prihodnost ter predvsem slednje: prihodnost Leka, ki ima kot član velike farmacevtske mreže priložnost za še uspešnejšo rast in razvoj.

V Leku so prepričani, da medtem ko bodo njihovi izdelki, zaposleni, dejanja in poslovni rezultati oblikovali celovito podobo in osebnost Leka, bo prenovljena celostna podoba še dodatno okrepila njihovo enotnost. Verjamejo, da jim bo prav slednja pri deležnikih ter poslovnih partnerjih pomagala ustvariti skladno in zapomnljivo podobo tako na domačem kot tudi globalnih trgih.

“S svojim znanjem, odločnostjo, tradicijo in razvojnimi potenciali smo v Leku dosegli vidne uspehe tako na domačem kot na globalnih tržiščih. Ob koncu leta 2002 smo postali spoštovan in ugleden član enega največjih svetovnih koncernov, usmerjenih v razvoj in trženje farmacevtskih izdelkov. Danes si kot novi član skupine Sandoz zagotavljamo dostop do novih znanj in tehnologij ter ustvarjamo možnosti za širitev našega produktnega portfelja in trženja na globalnih trgih; hkrati pa ostajamo družbeno odgovorno podjetje v okoljih, kjer delujemo,” je ob lansiranju prenovljene celostne grafične podobe Leka zaključila Katarina Klemenc Dinjaški.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***
Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 E-pošta: korporativno.komuniciranje@lek.si Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku