Izjemni poslovni rezultati Leka v letu 2003 so prispevali k rasti Sandoza, drugega največjega svetovnega generičnega proizvajalca zdravil

Dr. Vasella poudaril pomembno vlogo Leka v globalni razvojni mreži Sandoza

5. 3. 2004

Glavni direktor Novartisa dr. Daniel Vasella je na današnjem srečanju v Leku govoril o pomenu Leka kot enega od nosilcev globalne razvojne mreže za generična zdravila v okviru Sandoza, Novartisovega generičnega dela, druge največje generične družbe na svetu.

“Pred vstopom v Evropsko zvezo je Lek zelo dober primer slovenskega podjetja, ki se je iz pomembne lokalne družbe razvilo v globalni center enega vodilnih svetovnih generičnih farmacevtskih proizvajalcev,” je povedal dr. Vasella. “Lekova dolgoročna usmerjenost k ustvarjanju ključnih kompetenc na področju intelektualne lastnine, tehničnega in tehnološkega znanja je bila tudi eden od razlogov za Lekove izjemne poslovne rezultate v letu 2003.”

V letu 2003 je Lek bistveno prispeval k rasti Sandoza, Novartisovega generičnega dela. Sandozova prodaja lansko leto (+60 %; 47 % v lokalni valuti) je temeljila na prodaji farmacevtskih izdelkov v ZDA in uspešni integraciji Leka.

Lek je v letu 2003 zaposlil 300 oseb, med katerimi je več kot 50 vrhunskih strokovnjakov (magistri in doktorji znanosti), kar kaže na nadaljnjo krepitev kompetenc na področju farmacevtskih izdelkov, učinkovin in biofarmacevtskih izdelkov.

“Uspešno poslovanje omogoča nadaljnja vlaganja, kar se kaže v odprtju novega proizvodnega obrata za biofarmacevtske izdelke v Mengšu ter gradnji novih tovarn za farmacevtske izdelke na Poljskem in v Romuniji,” je dodal dr. Vasella.

“Čutimo obvezo do Slovenije in Leka ter tudi v prihodnje vidimo Slovenijo kot zanimiv trg za tuja vlaganja, saj ima ta država dinamično rast, nizko stopnjo inflacije in sprejema mednarodne pravne standarde,” je v nadaljevanju poudaril dr. Vasella.

Novartisova družba Sandoz je med vodilnimi generičnimi farmacevtskimi družbami in razvija, izdeluje in trži tako generične farmacevtske izdelke kakor tudi farmacevtske in biofarmacevtske učinkovine. Desetletja izkušenj in poglobljenega znanja pomenijo, da je Sandoz uveljavljen partner v programih farmacevtike, biofarmacevtike in farmacevtskih učinkovin. Sandoz zaposluje približno 13.000 oseb po vsem svetu in je v letu 2003 ustvaril za 2,9 milijarde USD prodaje.

Novartis AG (NYSE: NVS) je ena vodilnih svetovnih farmacevtskih družb. V letu 2003 je skupina ustvarila za 24,9 milijarde USD prodaje in 5 milijard USD čistega dobička. Skupina je namenila približno 3,8 milijarde USD za investicije v razvoj in raziskave. S sedežem v Baslu v Švici družbe skupine Novartis zaposlujejo okrog 78.500 oseb in delujejo v več kot 140 državah po vsem svetu. Za nadaljnje informacije si oglejte www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43, Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku