Lek uspešen v patentni tožbi

12. 2. 1999

Na osnovi odločitve Temeljnega sodišča v Ljubljani, izdane 2. februarja 1999, je bil Lek uspešen v obrambi proti Pfizerjevi trditvi o domnevnem kršenju patenta; v odločitvi sodišče ugotavlja, da Lek proizvaja učinkovino, znano pod imenom amlodipin benzensulfonat, v skladu s postopkom, za katerega je Lek dobil patentno zaščito v Sloveniji in še nekaterih drugih državah.

Aprila 1993 je Pfizer vložil proti Leku tožbo zaradi domnevne kršitve patenta. Tožba se je nanašala na domnevno kršenje Pfizerjevih patentov za postopke pri proizvodnih metodah za pridobivanje učinkovine z generičnim imenom amlodipin benzensulfonat, na trgu znane kot Amlopin (Lek) ter Norvasc (Pfizer).

Pfizer je vložil zahtevek za preprečitev domnevnega kršenja svojih patentnih pravic v Sloveniji na osnovi treh slovenskih procesnih patentov, ki so bili na temelju jugoslovanskih patentov ponovno registrirani v Uradu RS za intelektualno lastnino.

Lekova obramba je bila uspešna in je dokazala, da proizvodni postopek, ki ga uporablja Lek, ne krši Pfizerjevih patentnih pravic. Med drugim je namreč Pfizer trdil, da je Lekov postopek, čeprav temelji na Lekovi lastni patentirani metodi, pod Pfizerjevo zaščito na osnovi doktrine ekvivalentov. Ljubljansko sodišče je Pfizerjeve zahteve v celoti zavrnilo.