Bayer AG in Lek d. d. podpisala pogodbo o prodaji poslovnega deleža Leka v Bayer Pharmi d. o. o.

25. 9. 2003

V Ljubljani, 25. septembra 2003 – Po dolgoletnem obdobju uspešnega sodelovanja sta se soustanovitelja podjetja Bayer Pharma d. o. o. odločila za lastninsko preoblikovanje skupnega vlaganja. Lek bo podprl program prestrukturiranja Bayer Pharme in bo prevzel del zaposlenih za potrebe naglo rastočega obsega proizvodnje in prodajnih aktivnosti.

Mešano podjetje Bayer Pharma d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 1972 kot eno prvih skupnih podjetij s tujim kapitalom v takratni Jugoslaviji. Vse od ustanovitve je bilo glede na tedaj veljavna zakonska določila lastniško razmerje 51 : 49 % v korist Leka kot lokalnega partnerja. V celotnem obdobju je bilo skupno podjetje (joint venture) upravljano po načelu konsenza med obema partnerjema. Skupno podjetje je uspešno tržilo farmacevtske izdelke Bayerja na območju nekdanje Jugoslavije, zadolženo pa je bilo tudi za nekatere druge Bayerjeve aktivnosti: izdelke za široko uporabo ter veterinarske in diagnostične izdelke.

S podpisom pogodbe o prodaji poslovnega deleža se bo mešano podjetje Bayer Pharma d.o.o. preoblikovalo v samostojno podjetje v 100-odstotni lasti Bayer AG. S spremembo lastniškega razmerja, ki je izvedena na podlagi iniciative Bayer AG, želi le-ta še bolj okrepiti svojo pozicijo na slovenskem trgu.

Z željo zagotoviti normalno poslovanje podjetja v letošnjem letu in v prihodnje sta se Bayer AG in Lek d. d. dogovorila, da se bo omenjeno preoblikovanje izvedlo do konca letošnjega leta, kar sta potrdila s podpisom pogodbe.

Sestavni del dogovorov o prodaji poslovnega deleža je tudi aktivna podpora Leka d. d. in Bayer AG programu prestrukturiranja. V tem sklopu bo Lek prevzel del zaposlenih za potrebe naglo rastočega obsega proizvodnje in prodajnih aktivnosti.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43
Katarina Klemenc Dinjaški, Korporativno komuniciranje v Leku