Lek pridobil dovoljenje za promet z omeprazolom

4. 2. 2003

Slovenska farmacevtska družba Lek d. d. je od ameriške agencije za hrano in zdravila (Food and Drug Administration) dobila končno odobritev za prodajo 10- in 20-miligramskih kapsul, ki vsebujejo omeprazol. Ameriški trg je največji farmacevtski trg na svetu in eden od Lekovih strateških trgov.

Omeprazol je drugi najbolje prodajan farmacevtski izdelek na svetu. Uporablja se za zdravljenje želodčnih težav, zlasti razjed dvanajstnika in želodca.

Originator AstraZeneca sodi med pet največjih svetovnih farmacevtskih družb in trži svoj izdelek pod zaščiteno tržno znamko Prilosec/Losec. Vrednost prodaje Priloseca je leta 2002 v ZDA znašala okrog štiri milijarde dolarjev. Prvi generični izdelovalec, družba KUDCo/Schwarz Pharma, je začel generični omeprazol tržiti decembra leta 2002. KUDCo je edini generični izdelovalec, ki je v skupini prvih štirih dosegel pozitivno rešitev patentnega spora na prvostopenjskem sodišču. V drugi skupini toženih generičnih družb tudi Lek z aktivno vlogo v patentnem sporu dokazuje patentno neodvisnost izdelka. Prihodnost izdelka je glede na kompleksnost patentnega položaja nenapovedljiva. Lek načrtuje pridobitev registracijskega dovoljenja tudi v Evropski uniji.

Lek, ki je razvil lastno, patentno neodvisno obliko zdravila, trži omeprazol že vrsto let v Sloveniji in na svojih tradicionalnih trgih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Uspešen zaključek registracijskih dejavnosti v ZDA je za Lek eden pomembnejših poslovnih uspehov. “Omeprazol je strateškega pomena za Lekovo poslovno skupino, lansiranje izdelka na ameriški trg pa eden glavnih izzivov za družbo v prihodnosti”, je povedal Metod Dragonja, predsednik Lekove uprave.