Sestanek Leka in Plive

4. 2. 1999

Danes sta se na sedežu družbe v Ljubljani sestali upravi farmacevtskih družb Lek in Pliva. Obravnavali sta aktualno problematiko sodelovanja obeh družb, možne skupne projekte in možnosti sodelovanja Leka in Plive na hrvaškem in slovenskem trgu.

V razgovorih niso obravnavali kapitalskih povezovanj, razen vprašanja o lastništvu Lekovih delnic s strani Plive, ob katerih so predstavniki Plive ponovno zagotovili, da nimajo v lasti delnic Leka. Kapitalska povezovanja lahko sledijo uspešnemu poslovnemu sodelovanju.

Za morebitno nadaljnje sodelovanje sta se družbi dogovorili, da ga bosta obravnavali na prihodnjih rednejših srečanjih, kjer bosta reševali možna odprta vprašanja poslovnega sodelovanja. Srečale se bodo ožje strokovne skupine in pripravile predloge sodelovanja na določenih trgih in projektih.