Uspešen zaključek Novartisove ponudbe za prijateljski prevzem Leka s pridobljenimi 99 % delnic

21. 11. 2002

Po tej transakciji bo Novartis Generics zavzel vodilno mesto na razširjenem evropskem trgu, ki vključuje tudi trge vzhodne in jugovzhodne Evrope in SND.

Basel, 21. november 2002 – Danes je Novartis objavil, da je slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev razglasila prijateljsko ponudbo za odkup delnic Leka, ki se je končala v ponedeljek opoldne, za uspešno. V tem za Novartis Generics doslej največjem nakupu so pridobili 99,07 % vseh delnic Leka. Celotna nakupna vrednost znaša 876 milijonov evrov (1,3 milijarde CHF). Od 18.151 delničarjev, ki so sprejeli ponudbo za odkup, jih je 83 % (71 % celotnega delniškega kapitala) izbralo plačilo v slovenskih tolarjih (SIT), ostali pa v evrih. Urad republike Slovenije za varstvo konkurence je že dal zeleno luč za odkup.

Christian Seiwald, direktor družbe Novartis Generics, ki je globalno prisotna na trgu generičnih zdravil, je ob tej priložnosti izjavil: “Veseli smo izjemnega odziva na ponudbo. Sedaj se bomo osredotočili na združevanje in rast našega poslovanja, bolnikom pa bomo poskušali ponuditi sodobno zdravljenje po sprejemljivih cenah. Z atraktivnim portfeljem Leka in njegovo močno franšizo na trgih centralno-vzhodne in jugovzhodne Evrope ter SND smo povečali delež svojega segmenta in bistveno okrepili vodilno pozicijo v globalnem prostoru.”

Kot je bilo predhodno že objavljeno, strateški razlogi za nakup temeljijo na pospešeni rasti in izboljšanem dostopu do novih trgov. Novartis je izrazil svoj namen, da podpre Lekove investicijske načrte za povečevanje zmogljivosti v Sloveniji in po celi regiji. Lek bo imel ključno vlogo v Novartisovi generični strategiji v CVE, JVE in SND, hkrati pa bo za Novartis Generics pomemben dodatni raziskovalni, razvojni in proizvodni center.

Lek bo ohranil svojo identiteto. Njegovo vodstvo z Metodom Dragonjo kot glavnim direktorjem bo imelo v prihodnosti vodilno vlogo v regionalnem poslovanju in bo sodelovalo v globalnih in izvršnih odborih Novartis Genericsa.

Izvrstno dopolnjevanje

Obe podjetji sta glede tržne prisotnosti izjemno komplementarni. Lek ponuja izvrstno platformo za prodor na rastoče evropske trge na prehodu ter nudi zdravnikom in bolnikom še večji izbor svojih zdravil. Sočasno pa Novartis nudi Leku tržni “know-how” in mu olajšuje dostop od trgov ZDA, Evrope in drugih, pri tem pa podpira razvoj Lekovih izdelkov. Obe družbi skupaj imata širok izbor izdelkov za različna terapevtska področja, npr. antiinfektive, zdravila za srčno-žilne bolezni in bolezni prebavil, ter komplementarno moč pri proizvajanju farmacevtskih učinkovin.

Lek

Lek, s sedežem v Ljubljani, Slovenija, je mednarodna skupina farmacevtskih podjetij in se uvršča med vodilne farmacevtske družbe v centralno-vzhodni Evropi, jugovzhodni Evropi in SND, prisoten pa je tudi v širšem mednarodnem prostoru. Lek deluje na področju humanih in veterinarskih zdravil. Ima širok izbor proizvodov z obsežnim znanjem in izkušnjami na področju protimikrobnih zdravil, zdravil za srčno-žilne bolezni in bolezni prebavil. V poslovni skupini Lek je zaposlenih približno 3.600 ljudi v različnih regijah. V letu 2001 je poslovna skupina dosegla skupno prodajo v višini 78,5 milijard SIT (544 milijonov CHF), dobiček iz poslovanja v višini 9,6 milijard SIT (67 CHF milijonov) in čisti dobiček v višini 8,2 milijardi SIT (57 milijonov CHF). Tržna kapitalizacija družbe na dan 22. avgust 2002 je dosegla približno 129 milijard SIT (834 milijonov CHF). Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.


Novartis

Poslovni sektor Novartis Generics obsega številna podjetja, ki proizvajajo visoko kvalitetne generike in učinkovine za farmacevtsko in biotehnološko industrijo. Zaradi svoje visoke strokovne usposobljenosti na področju proizvodnje in formulacij lahko Novartis Generics nudi široko ponudbo visoko kvalitetnih farmacevtskih izdelkov po konkurenčnih cenah. Poslovni sektor zaposluje več kot 7000 ljudi po celem svetu in je v letu 2001 dosegel prodajo v višini 2,6 milijarde CHF. Novartis AG (NYSE: NVS) je vodilna družba v zdravstvu z osnovnimi programi v farmacevtiki, zdravili za samozdravljenje, generiki, očesnimi proizvodi in veterinarskimi izdelki. V letu 2001 je poslovna skupina dosegla prodajo v višini 32,0 milijard CHF in čisti dobiček v višini 7,0 milijard CHF. V raziskave in razvoj je vložila približno 4,2 milijardi CHF. Družbe skupine Novartis, katere centralno vodstvo je v Baslu v Švici, zaposlujejo približno 74.000 ljudi in poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu. Podrobnejše informacije so na voljo na: http://www.novartis.com.