Lekovi delničarji podprli predloge

12. 11. 2002

Ljubljana, 12. november 2002 – Farmacevtska družba Lek sporoča, da so danes na 17. skupščini delniške družbe njeni delničarji sprejeli predloge sklepov, ki so bili zavrnjeni na prejšnji seji skupščine 27. septembra na sedežu družbe Lek. Tako bo po doseženih dogovorih glede na ponudbeno ceno med družbo Novartis in skupino večjih delničarjev Leka omogočen uspešen zaključek prevzema.

Danes je bila na sedežu družbe Lek na zahtevo manjšine delničarjev izvedena 17. skupščina delniške družbe Lek. Na skupščini so delničarji odločali in sprejeli dva sklepa:

- Sklep o spremembi 67. člena Statuta delniške družbe Lek, ki bo omogočila, da bodo po zaključku javne ponudbe in izdaji ugotovitvene odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev Novartisove delnice pridobile glasovalne pravice.

- Sklep o dopolnitvi pooblastila upravi družbe Lek za nakup lastnih delnic, ki bo omogočil, da bodo tudi lastne delnice družbe Lek sodelovale v ponudbi družbe Novartis.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43. Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje, Lek d. d.