Sprejem spremenjene javne ponudbe

22. 10. 2002

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, v skladu z določbami 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, javnost obvešča,

da je Lek d.d. dne 21.10.2002 prejel obvestilo Kapitalske družbe d.d., posredovano v soglasju z v nadaljevanju navedenimi delničarji, da so se delničarji Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Slovenska odškodninska družba d.d., Nacionalna finančna družba d.o.o. (za NFD 1 investicijski sklad d.d.) in Triglav družba za upravljanje d.o.o. (za Triglav steber ID d.d.) odločili, da sprejmejo spremenjeno javno ponudbo za odkup delnic družbe Lek d.d. družbe Servipharm AG po ceni 105.000 SIT za delnico, ki je bila objavljena v časniku Delu dne 19.10.2002.

Lek d.d.