Lek obvešča javnost

21. 10. 2002

V skladu z določbami 66.člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana javnost obvešča,

da ji je bilo dne 19. 10. 2002 posredovano obvestilo ponudnika Servipharm AG, c/o Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica, da je Servipharm AG dne 19. 10. 2002, v skladu z določbo 22. člena Zakona o prevzemih, objavil spremembo ponudbe za odkup delnic družbe Lek d.d., ki je bila objavljena v Delu dne 28.09.2002 in sicer tako, da delničarjem Leka ponuja 105.000 sit za delnico Lek A in za delnico Lek B ter da se veljavnost ponudbe, v skladu s 27. členom Zakona o prevzemih podaljša do vključno 04. 11. 2002 do 12.00 ure.

Uprava Lek d.d.