Lek bo vložil pritožbo zoper začasno odredbo

1. 10. 2002

Ljubljana, 1. oktober 2002 – Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana obvešča javnost, da je njena odvisna družba Lek Zagreb d. o. o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvaška, prejela začasno odredbo Trgovskega sodišča v Zagrebu o prepovedi uvoza in distribucije zdravila Amlopin po predlogu družbe Pfizer Limited zaradi kršitve patenta.

Lek Zagreb d. o. o. izdelek Amlopin, zdravilo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka, prodaja na hrvaškem trgu že od leta 1993. Amlodipinov bezilat, učinkovino v zdravilu AmlopinŇ, izdeluje po svojem patentiranem postopku Lek d. d., ki je že leta 1992 vložil patentne prijave za zaščito svojega postopka v Sloveniji, Hrvaški, ZR Jugoslaviji in številnih drugih državah, patenti pa so mu bili tudi podeljeni. Med drugimi sta Leku d. d. priznala patent tudi Evropski patentni urad in patentni urad v ZDA. Lek d. d. od leta 1992 učinkovino amlodipinov bezilat tudi izdeluje po svojem patentiranem postopku v proizvodnih prostorih v Ljubljani.

Družba Pfizer je začela svoj izdelek na hrvaškem trgu prodajati šele konec junija 2002, v samo eni obliki, medtem ko ga Lek Zagreb trži v dveh galenskih oblikah.

Lek ocenjuje, da vsa navedena dejstva utemeljujejo njegovo odločitev, da bo zoper začasno odredbo vložil pritožbo. Začasna odredba namreč ne izpolnjuje pogojev za njeno izdajo in nima potrebnih pravnih temeljev. Sodišče ni izkazalo niti verjetnosti, da Lek krši Pfizerjev patent, po mnenju Leka pa niti verjetnosti nastanka nenadomestljive škode Pfizerja niti nevarnosti, da bi Lek lahko terjatev Pfizerja onemogočil ali precej otežil. Prav nasprotno, škoda nastaja Leku, ki je na trgu že od leta 1993.

Odločitev sodišča dokazuje nepredvidljivost okolja, ko ob pritiskih velikih farmacevtskih družb odpovejo tudi osnovna pravila generične konkurence in pravni argumenti. Predvsem velja to za tranzicijske države, v katerih ni zadostnih izkušenj in prakse na tem področju, saj se v razvitem svetu EU in ZDA takšne odločitve sprejemajo le izjemoma.

Lek ocenjuje, da odločitev hrvaškega sodišča ne bo vplivala na poslovanje družbe, ki bo storila vse potrebno, da bo njeno zdravilo Amlopin pod dosedanjimi pogoji še naprej dostopno hrvaškim bolnikom.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43. Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje, Lek d. d.