Lek obvešča javnost

24. 8. 2002

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter v skladu s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev-1, obvešča javnost

da je družba dne 22. 8. 2002 prejela dopis z vabilom k pogajanjem o morebitni ponudbi za odkup vseh delnic družbe Lek d. d.. Pobuda je rezultat dogovorov, ki jih je vodila uprava družbe in o katerih smo dne 21. 8. 2002, skladno s predpisi, že obvestili Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Pristojni organi družbe bodo v prihodnjih nekaj dneh odločali o pogojih za začetek pogajanj s potencialnim ponudnikom za morebitno javno ponudbo.

Do začetka pogajanj, oz. do sprejema odločitve o javni ponudbi, želi potencialni ponudnik ostati neimenovan.

Glede na to, da zaradi začetka procesov odločanja informacija od današnjega dne ni več znana le ozkemu krogu pooblaščenih oseb in ker gre za informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na ceno vrednostnih papirjev družbe Lek d. d. na borzi, menimo, da so podane utemeljene okoliščine za zaščito neobveščenih investitorjev, o čemer smo dne 23. 8. 2002 obvestili Ljubljansko borzo d. d., Ljubljana.

Odločitev o morebitnem začetku pogajanj bo znana v naslednjih dneh, o čemer bomo Borzo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in javnost nemudoma obvestili skladno z veljavno zakonodajo.

Lek d. d.